Evenementen

Doctorandi- en Habilitandencolloquium Olomouc

Tijdens het Doctorandi- en Habilitandencolloquium dat in april 2008 in Wroclaw (Polen) gehouden werd, is besloten om het volgende colloquium in Olomouc (Tsjechië) te houden. Het colloquium in Olomouc wordt door de vakgroep georganiseerd op vraag van de vereniging Comenius en vindt plaats van 29 tot en met 31 maart 2010.

Tijdens het colloquium zullen vier thema´s worden behandeld: cultuur en geschiedenis, letterkunde, taalkunde en vertaalkunde. Voor deze vier thema’s zullen een aantal docenten uit Midden- en Oost-Europa en uit Nederland en Vlaanderen worden aangezocht die ervaring hebben met het begeleiden van doctorandi en met het doorlopen van habilitatietrajecten. De benaderde docenten zullen tijdens het colloquium inleidende lezingen houden. Eveneens zullen zij de rol van opponent op zich nemen bij de presentaties van de doctorandi en. De eerste twee dagen van het colloquium zullen gewijd zijn aan de lezingen van de doctorandi over hun dissertatie. De laatste dag van het colloquium zullen een of meer zittingen van de speciaal voor dit colloquium geformeerde "Wetenschappelijke Raad" gehouden worden. In deze raad zullen de opponenten zitting hebben. Tijdens een zitting zullen de habilitandi door middel van een korte lezing hun project presenteren. Daarna volgt een wetenschappelijke discussie. Na de lezing en de discussie zal de wetenschappelijke raad een uitspraak doen en een aanbeveling meegeven aan de habilitant. Van het colloquium zal een bundel worden uitgebracht.

Geïnteresseerde doctorandi en habilitandi kunnen zich aanmelden bij Wilken Engelbrecht, hoofd van de leerstoel Nederlands aan de Palackého Universiteit in Olomouc.
Aanmelding kan tot 31 oktober 2009 via wilken.engelbrecht@seznam.cz . Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u bij de heer Engelbrecht terecht. Dit colloquium komt tot stand dankzij een financiële bijdrage van de Nederlandse Taalunie.

Wat?Doctorandi- en Habilitandencolloquium Olomouc
Waar?Olomouc, Tsjechië
Wanneer?29/03/2010 tot 31/03/2010
Meer informatie?Wilken Engelbrecht
+420-58-5633206
+420-58-5229162
wilken.engelbrecht@seznam.cz