Evenementen

tweejaarlijks congres van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici

Op zaterdag 3 oktober vindt in Utrecht het tweejaarlijkse congres van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici (LVVN) plaats. De precieze plaats en aanvang zijn nog niet bekend, en ook niet alle sprekers zijn ingevuld, maar kruis deze datum toch alvast aan in je agenda.


Aanleiding
In mei 1987 werd de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) opgericht. Belangrijkste aanleiding: de beperkte beroepsperspectieven van neerlandici. Kiezen voor het onderwijs stond in 1987 gelijk aan langdurige werkloosheid. Een groepje betrokkenen, afkomstig uit alle sectoren van de neerlandistiek, besloot dat het roer om moest.

Anno 2009 is de LVVN uitgegroeid tot informatie- en discussieplatform.
Tegelijkertijd is er het een en ander veranderd in de neerlandistiek en in de positie van neerlandici op de arbeidsmarkt. Een baan buiten het onderwijs is inmiddels zo normaal geworden dat er een tekort is aan neerlandici voor de klas. Juist deze tegenovergestelde situatie ten opzichte van 1987 is de aanleiding voor het thema van het congres op 3 oktober.

Thema
Het thema van het congres is 'Hoe word je leraar Nederlands?' De sprekers zullen ingaan op de verschillen tussen universitaire lerarenopleidingen en die op het hbo. Daarnaast zal er gekeken worden naar de nieuwe educatieve minor die universitaire studenten ook een onderwijsbevoegdheid oplevert.
Bovendien wordt er aandacht besteed aan Vlaanderen, aan de wegen om in België docent Nederlands te worden. Wat zijn de verschillen tussen deze varianten? En waarin komen al deze docenten Nederlands overeen?


Programma
De volgende sprekers hebben al toegezegd:

  • Michel Couzijn (vakdidacticus Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en leraar Nederlands)
  • Presley Bergen (bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland en docent Nederlands)
  • Ans Buys (directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg en voormalig docent Nederlands)
  • Hans van Driel (verantwoordelijk voor de invoering van de educatieve minor op de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en voormalig docent Nederlands)
  • Antonia Aelterman (docent Onderwijskunde aan de Universiteit Gent).


Inschrijven

Voor LVVN-leden is het congres gratis, niet-leden betalen € 10
(lid worden kan door Guido Leerdam te mailen: guido.leerdam@wolmail.nl).

Wat?tweejaarlijks congres van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?03/10/2009
Meer informatie?LVVN