Evenementen

Literatuurgeschiedenis op het havo

Vanaf het cursusjaar 2007-2008 is het onderdeel literatuurgeschiedenis ook voor havo-leerlingen weer verplicht. Dat is op zichzelf een goed begin, maar voor goede literatuurgeschiedenislessen op het havo is meer nodig dan deze wijziging in de eindtermen. Het is intussen wel zo'n tien jaar geleden dat literatuurgeschiedenis op het havo werd gegeven, als dat al gebeurde. Veel docenten hebben het misschien nog niet eerder gedaan. Ook maken de meeste methoden weinig werk van een aparte havo-aanpak van de literatuurgeschiedenis. In de nascholingsmiddag 'Literatuurgeschiedenis Nederlands op het havo' willen we nagaan aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de literatuurgeschiedenis op een aansprekende en inspirerende manier een plaats te geven in het hart van het havo-curriculum. We zullen stilstaan bij de (in)consequenties van de eindtermen, mogelijkheden en valkuilen voor een nieuw havo-curriculum, en vooral veel praktische ideeën opdoen, niet in de laatste plaats van elkaar.
  • Bestemd voor docenten Nederlands in de bovenbouw havo.
  • Datum en plaats: 27 oktober 2009, Amsterdam.
  • Tijd: 13.00 - 16.00 uur.
  • Cursusprijs: € 180,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee.
  • Cursusleider: Wim Maas, vakdidacticus Nederlands.

Wat?Literatuurgeschiedenis op het havo
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?27/10/2009
Meer informatie?Vrije Universiteit
w.maas@ond.vu.nl
Website