Evenementen

Creatief schrijven als onderdeel van Nederlands

Sinds de invoering van de basisvorming en de tweede fase in het voortgezet onderwijs is de nadruk in het schrijfonderwijs steeds meer komen te liggen op functioneel schrijven. Geen misverstand: dat is een belangrijk onderdeel van het vak. Maar het is om verschillende redenen jammer als het creatieve schrijven daarbij zou worden vergeten. Creatief schrijven is namelijk niet alleen leuk om te doen (en te geven), maar levert ook nog eens een aantal gunstige neveneffecten op. Tijdens de nascholingsmiddag Creatief schrijven als onderdeel van het schoolvak Nederlands zullen we op een actieve wijze kennismaken met deze voordelen en ervaring opdoen met een breed scala aan vormen van creatief schrijfonderwijs. Na deze nascholing hebben de deelnemers een aantal opdrachten op het gebied van creatief schrijven uitgeprobeerd, hebben ze inzicht in de verschillende doelen die met creatief schrijven bereikt kunnen worden en beschikken ze over een schat aan materiaal om zelf met plezier en succes (nog meer) aan creatief schrijven te gaan doen met hun leerlingen. Bestemd voor Docenten Nederlands onder- en bovenbouw havo/vwo Datum en plaats 10 november 2010, Amsterdam Tijd 13.30 – 16.00 uur Cursusprijs € 180,= inclusief cursusmateriaal, koffie/thee Cursusleider Wim Maas, vakdidacticus Nederlands

Wat?Creatief schrijven als onderdeel van Nederlands
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?10/11/2009
Meer informatie?Vrije Universiteit
w.maas@ond.vu.nl
Website