Evenementen

'Wie is bang van het portfolio?'

Over het vaardigheidsonderwijs is er de afgelopen jaren heel wat te doen geweest. Misschien ontstond daardoor ten onrechte een beetje de indruk dat het literatuuronderwijs een probleemloos gegeven zou zijn. Toch kenden we enkele ingrijpende vernieuwingen: uitbreiding van het aantal types tekst, evaluatie met portfolio, oproepen tot het stimuleren van zelfstudie, de opdracht om te werken aan literaire competentie. Met deze begrippen als rode draad werken we twee dagen over verschillende aspecten van het literatuuronderwijs. Voor toelichting bij de referaten verwijzen we naar de detailinfo in het onderdeel 'programma'. Met lezingen van onder meer Johan van Iseghem, Theo Witte en Hubert Slings

Wat?'Wie is bang van het portfolio?'
Tweedaagse over literatuuronderwijs
Waar?Leuven, België
Wanneer?20/08/2009 tot 21/08/2009
Meer informatie?KU Leuven
Johan van Iseghem
Website