Evenementen

Dag van de Friese taalkunde

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de derde keer de Dag van de Friese Taalkunde. Deze dag heeft een informeel karakter en is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.

Wat?Dag van de Friese taalkunde
Waar?Leeuwarden,
Wanneer?23/10/2009
Meer informatie?Fryske Akademy
Taalkundich Wurkferbân
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Nederland
wvisser@fryske-akademy.nl
Website