Evenementen

Studiedag Geïntegreerde Geletterdheidstrajecten

Op vrijdag 23 oktober 2009 organiseert het departement Onderwijs en Vorming een studiedag voor het brede veld van volwassenenonderwijs en -educatie.

In samenwerking met het departement Werk en Sociale Economie wordt in de voormiddag het thema Geïntegreerde Geletterdheidstrajecten behandeld. In opdracht van het departement Werk en Sociale Economie werden een concept en methodologie voor geïntegreerde geletterdheidstraining in beroepsopleidingen uitgewerkt. Deze opdracht past in de doelstellingen van het plan Geletterdheid verhogen dat door de vorige Vlaamse Regering goedgekeurd werd op 24 juni 2005.

Doel

  1. een goed inzicht geven in het concept van co-teaching en de integratie van geletterdheidvaardigheden in reguliere opleidingen;
  2. een verkenning van opportuniteiten, knelpunten en randvoorwaarden om geletterdheidvaardigheden via co-teaching aan te bieden in reguliere beroepsgerichte opleidingen voor kortgeschoolden en laaggeletterden, met name in de beroepsopleidingen van de VDAB, in werkervaringsprojecten van derden, in functionele opleidingen van laaggeschoold personeel bij openbare besturen, in sommige ondernemingsopleidingen en bij opleidingen in Centra voor Volwassenenonderwijs.

Programma

  1. Introductie over het belang van geïntegreerde geletterdheidstrajecten
  2. Toelichting bij het concept en het didactisch model
  3. Reflectie van experten van diverse opleidingsinstanties en plenaire discussie

De namiddag wordt gewijd aan het thema tweedekansonderwijs.

Voor wie
De studiedag is bedoeld voor alle actoren in de domeinen onderwijs, opleiding en werk die enerzijds opleidingen organiseren voor kortgeschoolde of laaggeletterde cursisten en/of anderzijds diplomagerichte opleidingen organiseren of die hierbij betrokken zijn.

Tijdstip en locatie
De studiedag vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2009 van 9.00 tot 16.00 op het departement Onderwijs en Vorming, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Inschrijven
Vanaf september 2009 kunt u zich online kunnen inschrijven via de website van het departement Onderwijs en Vorming. U wordt hiervan nog per e-mail op de hoogte gebracht.

U zult zich kunnen inschrijven voor de ganse studiedag of voor een dagdeel.

 

Wat?Studiedag Geïntegreerde Geletterdheidstrajecten
Waar?Brussel, België
Wanneer?23/10/2009
Meer informatie?Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs en Vorming
Website