Evenementen

Symposium: dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen

Context
Het Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen (MDCL) van Lessius in Antwerpen is opgericht in oktober 2006. Het MDCL heeft een bijzondere expertise opgebouwd op vlak van diagnose bij adolescenten en jongvolwassenen met (een vermoeden van) dyslexie en dyscalculie maar staat open voor alle leeftijdsgroepen.
Het biedt een breed scala van onderzoeksmogelijkheden. Het team, dat zowel bestaat uit logopedisten, psychologen als psycholinguïsten, werkt een procedure uit op maat. Aan de hand van een probleemanalyse en kritisch geselecteerde tests wordt een wetenschappelijk gefundeerde diagnose gesteld. Hoewel de beschrijvende vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen centraal staan, gaat aandacht uit naar een breder, holistisch, vaardigheidsprofiel om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de problematiek. Daarnaast verstrekt het centrum advies en pleegt het overleg met studiebegeleidingsdiensten met het oog op aangepaste examenfaciliteiten en studiebegeleiding van de geteste personen.

Naast maatschappelijke dienstverlening doet het centrum ook aan wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Het eerste initiatief dat recent uitgewerkt werd binnen dit onderzoeksproject is de ontwikkeling en normering van een wetenschappelijk onderbouwd en genormeerd instrumentarium voor diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Muiswerk Educatief werd hiervoor de 'Interactieve Dyslexie Test Amsterdam-Antwerpen' (IDAA) ontwikkeld. Deze test zal binnenkort verkrijgbaar zijn.

Na een eerste symposium in 2007 met als thema diagnostiek bij jongvolwassenen wil het MDCL in haar tweede symposium de stap zetten van diagnostiek naar begeleiding. Vooreerst geven twee toonaangevende experts een update van de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten aangaande dyslexie, zowel op vlak van cognitieve als psychosociale aspecten. Vervolgens zoomen we in op centrale elementen in een onderbouwde diagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen, met bijzondere aandacht voor het verschil in aanpak tussen beide doelgroepen. Deze inzichten worden aansluitend gelinkt aan de begeleiding van kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen om zo de interactie tussen beide domeinen te belichten. We sluiten af met interactieve parallelsessies waarin vier praktijkdeskundigen good practices illustreren vanuit de diagnostiek en begeleiding.


Praktische informatie

Datum: 5 maart 2010
Locatie: Lessius Hogeschool, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen, België
Meer informatie: Campus Sint-Andries

Programma
09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Welkomstwoord door MDCL-team
09.45 uur: Cognitief vaardigheidsprofiel bij kinderen en jongvolwassenen met dyslexie | Prof. dr. Aryan Van der Leij | Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, Nederland.
10.15 uur: Psycho-sociale aspecten bij dyslexie | Prof. dr. Wied Ruijssenaars | Faculteit Gedrags-& Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.
10.45 uur: Pauze - Bezoek stands
11.15 uur: Diagnostiek van dyslexie bij kinderen | Christel Van Vreckem | Artevelde Hogeschool, België
12.00 uur: Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen | Team Multidisciplinair Diagnostisch Centrum Voor Leerstoornissen, Lessius, België
12.45 uur: Lunch
14.00 uur: Begeleiding van kinderen met dyslexie | Herman Wieberdink | Giralis Groep, Nederland.
14.45 uur: Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie | dr. Ria Kleijnen, Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland & drs. Esther Steenbeek-Planting, Faculteit der Sociale Wetenschappen- Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland.
15.30 uur: Casuïstiek

  • Diagnostiek bij kinderen | Christel Van Vreckem | Artevelde Hogeschool, België
  • Diagnostiek bij jongvolwassenen | Team Multidisciplinair Diagnostisch Centrum Voor Leerstoornissen, Lessius, België.
  • Begeleiding van kinderen met dyslexie | Herman Wieberdink | Giralis Groep , Nederland.
  • Begeleiding van jongvolwassen met dyslexie| Prof. dr. Ria Kleijnen, Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland & drs. Esther
  • Steenbeek-Planting, Faculteit der Sociale Wetenschappen- Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland.

16.30 uur: Eindbeschouwingen en slotwoord door MDCL-team
17.00 uur: Receptie - Bezoek stands
17.30 uur: Einde


Inschrijven
* student: € 25
* niet-student: € 80
Inschrijvingsgeld is inclusief lunch. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven via www.lessius.eu/mdcl


Meer informatie
via de website www.lessius.eu/mdcl


Wat?Symposium: dyslexie bij kinderen en jongvolwassenen
Van diagnostiek naar begeleiding
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?05/03/2010
Meer informatie?Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen
Website