Evenementen

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

De TiNT-dag

De studiedag, die in jaarlijkse regelmaat gehouden zal worden, is bedoeld voor praktijkdeskundigen bij overheid, non-profitorganisaties en bedrijfsleven, alsmede voor onderzoekers en studenten die zich vakmatig bezighouden met ontwikkeling, beheer en vertaling van terminologie.

TiNT 2009

Korte lezingen en veel interactie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.
Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs.
Het middaggedeelte brengt sprekers en onderwerpen uit allerlei richtingen.

Op de TiNT-dag zullen ook medewerkers van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie aanwezig zijn.

Wat?Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009
Terminologie anno 2009
Waar?Antwerpen, Lessius Hogeschool, België
Wanneer?11/12/2009 tot 11/12/2009
Meer informatie?0(031)20-59 86466
steunpunt@let.vu.nl
Website