Evenementen

Dag van Taal, Kunsten & Cultuur

Op vrijdag 5 februari 2010 vindt in en rond het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen voor de negende keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats. Op deze studiedag voor vo-docenten Nederlands, klassieke en moderne vreemde talen en CKV gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op de vakgebieden. Hierbij is volop aandacht voor toepassingen in het voortgezet onderwijs.

Programma
De dag begint met een vakbijeenkomst waar we in zullen gaan op de actualiteit van het schoolvak Nederlands, zoals de vernieuwing van het CSE en de Teleac-serie over de literatuurgeschiedenis van de 19e eeuw. Vervolgens kunt u aanschuiven bij de lezing van romancier Arthur Japin.

Daarna is er keuze uit vier lezingen, waaronder een van prof. dr. Kees de Glopper over de doorlopende leerlijn taal en dr. Anne van den Oever over beeldcultuur versus schriftcultuur. In het workshopaanbod voor het middagprogramma treft u onderwerpen als creatief schrijven en literair lezen, Tio in de praktijk en tekstbegrip in het vmbo.


Inschrijven en meer info
Op www.rug.nl/uocg/tkc vindt u het complete dagprogramma en kunt u zich inschrijven.

Wat?Dag van Taal, Kunsten & Cultuur
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?05/02/2010
Meer informatie?Theo Witte
t.c.h.witte@rug.nl
Website