Evenementen

Studiemiddag Nieuwe Leermiddelen

De laatste tijd is er een toenemende aandacht voor Nieuwe Leermiddelen in het VO. Tot op heden was deze vooral gericht op leermiddelenbeleid. Om nu de toepassing van die Nieuwe Leermiddelen te stimuleren, komt er een Studiemiddag Nieuwe Leermiddelen – van beleid naar toepassing.

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en ESS organiseren deze Studiemiddag. Zij hebben de handen ineengeslagen om tot een gedegen en interessant programma te komen. In eerste instantie voor docenten uit de secties Nederlands, Engels, Frans en Duits op 18 januari a.s., later in het jaar mogelijk ook voor de andere secties.

Doelgroep
docenten voortgezet/secundair onderwijs Nederlands, Engels, Frans, Duits

Datum en tijd
maandag 18 januari 2010, 13.00 – 18.00 uur

Plaats
Regardz Eenhoorn Amersfoort (tegenover NS-station Amersfoort, betaalde P-gelegenheid naast De Eenhoorn)

Programma
Prof. Dr. Gerard Westhoff zal een keynote houden over ‘leermaterialen', daarna zijn er drie workshoprondes. Er zijn er sprekers van meerdere educatieve uitgeverijen, die inhoudelijke presentaties verzorgen.

Daarnaast zijn bij deze studiemiddag deskundige en onafhankelijke sprekers betrokken die presentaties verzorgen over:

  • de openleermaterialenbank;
  • het zelf ontwikkelen van leermiddelen;
  • mogelijkheden van het digibord in het talenonderwijs;
  • mogelijkheden van de ELO (elektronische leeromgeving) in het talenonderwijs.

Op het uitgeversterras kunnen de docenten overleggen met collega's en spreken met de diverse uitgevers. Hierdoor ontstaat een brede oriëntatie op de mogelijkheden die Nieuwe Leermiddelen de talendocenten kunnen bieden.

Kosten en inschrijven
€ 125,- voor de eerste inschrijver, de tweede betaalt € 112,50, alle navolgenden € 100,-
Deze bedragen zijn inclusief BTW, koffie/thee en een afsluitende borrel met hapjes. Nascholingscertificaat is beschikbaar (op naam, met vermelding van de gevolgde sessies).

Inschrijven kan via: www.vo-leermiddelen.nl

Deelnemers kunnen nu al inschrijven om verzekerd te zijn van een plaats. De beschrijvingen van de workshops worden op de website geplaatst. Als alle workshops bekend zijn, ontvangen de deelnemers daarvan bericht en kunnen zij alsnog hun keuze maken.

Meer info
Website: www.vo-leermiddelen.nl

Wat?Studiemiddag Nieuwe Leermiddelen
Van beleid naar toepassing
Waar?Amersfoort, Nederland
Wanneer?18/01/2010
Meer informatie?Groep Educatieve Uitgeverijen
Website