Evenementen

Presentatie Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar

Ons onderwijs zit te springen om goede leraren, die taalgericht of taalontwikkelend kunnen werken. Wat bedoelen we daarmee?

  1. Ten eerste gaat het om een leraar die de taalontwikkeling van al zijn leerlingen effectief kan volgen en stimuleren. In het huidige onderwijs is er bijna altijd sprake van taal-heterogene klassen: sommige kinderen zijn meertalig, andere hebben een taalachterstand. Dit vereist van leraren een taalbewuste didactiek. Het stimuleren van taalontwikkeling beperkt zich niet tot de taallessen in het po of de lessen Nederlands in het vo. Taalontwikkeling speelt voortdurend een rol in het gehele onderwijs en alle (vak)leraren hebben daarin een taak.

  2. Ten tweede gaat het om een leraar die zijn eigen taalvaardigheid ontwikkelt. Aan zowel leraren po als vo mogen eisen gesteld worden met betrekking tot hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Het gaat hier om algemene eisen zoals helder en doelgericht formuleren. Daarnaast gaat het om beroepsgerelateerde eisen of professionele taalvaardigheid, zoals die in Dertien Doelen van de Nederlandse Taalunie is weergegeven.

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) verzamelde en ontwikkelde de afgelopen drie jaar materialen voor het opleiden van taalontwikkelende (vak)leraren. Dit materiaal is samengebracht op een digitaal kennisplatform, bestemd voor opleiders, studenten en leraren op scholen voor po en vo.

Dit kennisplatform bevat drie informatiebronnen die op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar communiceren: praktijkvoorbeelden (veelal filmfragmenten), theorie en taalcompetenties. Dat wil zeggen dat er in elk van de drie bronnen via links wordt verwezen naar de twee andere bronnen. De gebruiker kiest zelf via welke bron (ingang) hij het kennisplatform wil raadplegen.

Tijdstip en plaats
Op vrijdag 11 december 2009 gaat het kennisplatform taalontwikkelende (vak)leraar officieel de lucht in.
Dit gebeurt tijdens een feestelijke presentatie in In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht van 15.00 tot 17.00 uur.

Opleiders en studenten vanuit verschillende vakgebieden en sectoren zullen hun eerste reactie geven op het kennisplatform.

Inschrijven
U kunt zich voor deze presentatie aanmelden bij Gijs Verbeek: gijs.verbeek@hu.nl, tel. 030-2547148.
Vermeld svp uw naam, organisatie en functie.

 

Wat?Presentatie Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?11/12/2009
Meer informatie?Leoned
Gijs Verbeek
gijs.verbeek@hu.nl
Website