Evenementen

Iedereen leest! - Symposium Jeugdliteratuur

De vele onderzoeken in de afgelopen decennia naar leesgedrag, leesattitude en leesvoorkeuren van kinderen laten keer op keer zien dat meisjes meer lezen dan jongens, dat meisjes positiever staan tegenover lezen en dat er verschillen zijn in leesvoorkeur. Avonturenverhalen en oorlogsboeken zijn favoriet bij jongens. Meisjes lezen dit soort boeken ook graag, maar houden daarnaast van meisjesboeken. Jongens hebben daar weinig mee op.

Volgens Tjibbe Veldkamp zijn er te weinig prentenboeken die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van jongens. Zou dat de reden zijn dat jongens op latere leeftijd minder lezen en lezen ook minder leuk vinden dan meisjes? Of zijn er andere verklaringen? Heeft het misschien te maken met de verschillende rol die vaders en moeders in de leesopvoeding van hun kinderen spelen? En wat zijn de consequenties van het geringe aantal mannen binnen de kinderopvang en het basisonderwijs? Krijgen jongens te weinig voorbeeldgedrag zoals Tavecchio, bijzonder hoogleraar kinderopvang, zegt en heeft dat allemaal invloed op het leesgedrag van jongens? Komt het allemaal weer goed in het literatuuronderwijs in de Tweede Fase of blijven de verschillen tussen meisjes en jongens bestaan?

Kortom, allemaal vragen die beantwoord moeten worden om te komen tot een doorgaande leeslijn voor iedereen. Het symposium Iedereen leest! Een doorgaande leeslijn voor meisjes én jongens biedt met boeiende lezingen van deskundigen een forum om over de vragen en mogelijke antwoorden van gedachten te wisselen.

Wat?Iedereen leest! - Symposium Jeugdliteratuur
Een doorgaande leeslijn voor meisjes én jongens
Waar?Tilburg , Nederland
Wanneer?27/01/2010
Meer informatie?Universiteit van Tilburg, VOB, Stichting Lezen
Carine Zebedee
(00)(31)(0)13-466 2668
UvT, Faculteit Geesteswetenschappen Postbus 90153 5000 LE Tilburg
acw@uvt.nl
Website