Evenementen

Winternachten - literatuurfestival

Tijdens het festival Winternachten in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag, draait het allemaal om regels. Schrijvers staan er sinds jaar en dag om bekend geen warme verstandhouding met regels te onderhouden. Ze hebben de neiging regels enthousiast aan hun laars te lappen, regels te herschrijven en ongeschreven regels te benoemen.

Nu klinkt alom een roep om nieuwe regels. Niet alleen de mondiale crisis bij de banken en de groeiende invloed van nieuwe economieën liggen daaraan ten grondslag. Ook schijnbare kleinigheden als twijfel over omgangsvormen die stuklopen omdat ze niet meer voldoen in een multiculturele 'global village' spelen hierbij een rol. Wat nu? Staan mondiale regels zoals De universele verklaring van de rechten van de mens nog wel overeind? Of is het tijd de verklaring te herformuleren met nieuwe machthebbers als China en India op de voorste rij? Is het tijd voor landen als Nederland om, na een halve eeuw vooral persoonlijke vrijheden en individualiteit te hebben nagejaagd, nieuwe gedragsregels op te stellen? En kunnen schrijvers een bijdrage leveren aan de zoektocht naar nieuwe regels of blijft het de taak van literatuur om met regels te spelen, ze ter discussie te stellen en te doorbreken? In het kader van deze vragen gaat Winternachten vrijdagavond op zoek naar De Gouden Regel en stelt het festival op zaterdagavond Ontregeling & Literatuur centraal.

Kaartverkoop

Voor alle programma's in het festival in januari in Den Haag zijn toegangskaarten te reserveren bij de kassa van Theater aan het Spui: 070 3465272, of via www.theateraanhetspui.nl.

Wat?Winternachten - literatuurfestival
Waar?Den Haag, Nederland
Wanneer?14/01/2010 tot 17/01/2010
Meer informatie?Theater aan het Spui, Filmhuis Den Haag
(00)(31)(0)70 3465272
Website