Evenementen

Deadline subsidieregelingen literatuur en lezen

De Taalunie wil ontmoeting, uitwisseling en netwerkvorming rond literatuur en lezen in Nederlands-Vlaams-Surinaams verband stimuleren. Hiervoor zijn twee subsidieregelingen ingesteld. Voor de regelingen kunnen twee keer per jaar projectplannen ingediend worden: voor 1 maart en voor 1 oktober. Een onafhankelijke commissie zal de aanvragen beoordelen en prioriteren in relatie tot het beschikbare budget.

Wat?Deadline subsidieregelingen literatuur en lezen
Waar?, België en Nederland
Wanneer?01/03/2010
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Martijn Nicolaas
Website