Evenementen

Lezen Centraal

Lezen Centraal het jaarlijkse symposium van Stichting Lezen over actuele onderwerpen staat in 2010 in het teken van leesmotivatie en literaire competentie in het basisonderwijs. De leeservaringen van kinderen in de basisschoolleeftijd bepalen goeddeels of kinderen later boekenliefhebbers worden of juist niet. Basisscholen besteden veel aandacht aan het leesonderwijs, met name aan technisch en begrijpend lezen. Maar daarnaast bestaat behoefte aan een structurele aanpak van leesbevordering: het stapsgewijs opbouwen van de leesmotivatie en literaire competentie. Lezen Centraal 2010 laat zien hoe leesbevordering in het basisonderwijs meer systematisch aangepakt kan worden.

Het congres gaat in op de vraag wat literaire competentie eigenlijk betekent voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Welke stappen zetten zij in de ontwikkeling van hun leesbeleving en hoe stimuleer je hen daarbij? Ook is er aandacht voor de noodzaak het vrije lezen in te plannen en te faciliteren. Verder wordt de doorgaande leeslijn belicht vanuit wetenschappelijk perspectief. Welke resultaten zijn haalbaar?

Wat?Lezen Centraal
Leesmotivatie en literaire competentie in het basisonderwijs
Waar?Ede, Nederland
Wanneer?23/03/2010
Meer informatie?Stichting Lezen
Agnes van Montfoort
(0031)(0)20-6230566
info@lezen.nl
Website