Evenementen

Studiemiddag Taalbeleid op havo-vwo scholen (herh.)

Om succesvol te zijn in het havo/vwo hebben leerlingen een goede taalbeheersing nodig. Goed Nederlands leren ze in de eerste plaats bij het schoolvak Nederlands, maar om de taalvaardigheid van leerlingen echt effectief te verbeteren is aandacht voor taal in alle vakken onontbeerlijk. Een aantal havo/vwo scholen in Nederland werkt daarom sinds enige tijd aan de ontwikkeling van een schoolbreed taalbeleid.

Inhoud
Op deze studiedag laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je een effectief taalbeleid in de school kan opzetten en wat daarbij succesfactoren zijn. We gaan daarbij in op de volgende vragen:

  • Hoe kom je tot een schoolbreed taalbeleid? Vanuit welke visie formuleer je dit taalbeleid? Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het taalbeleid?
  • Hoe betrek je zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken bij de realisatie van het taalbeleid in de praktijk?
  • Hoe zet je een doorlopende leerlijn op voor alle taalvaardigheden bij het schoolvak Nederlands?
  • Wat zijn goede voorbeelden van aandacht voor taal bij andere vakken specifiek in havo/vwo?

De studiedag biedt praktische tips en handvatten om op uw eigen school te kunnen starten met het opzetten en uitvoeren van taalbeleid.


Waar en wanneer

Woensdag 28 april 20109.30 -16.00 in Aristo te Utrecht.
(dit is een herhaling van de studiedag op donderdag 18 februari.)

Kostprijs
Kosten: € 315,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 275,-


Aanmelden
aanmelden kan via de website van het APS. Op de website kunt u het inschrijfformulier downloaden.


Wat?Studiemiddag Taalbeleid op havo-vwo scholen (herh.)
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?28/04/2010
Meer informatie?APS
Website