Evenementen

Lezing Katrien Mondt: Tweetaligheid in je hersenen

Het UPV (Uitstraling Permanente Vorming) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) organiseert in november 2003 drie lezingen rond het thema Verschil bij één- en meertaligheid?

 1. Woensdag 5 november 2003: Tweetaligheid in je hersenen
  Mevr. Katrien Mondt, Fac. Letteren en Wetenschappen, Germaanse Talen, VUB
  De relatie tussen taal en hersenen is sinds lang een veelbesproken topic. Nu tweetaligheid meer en meer in de kijker komt, geeft dit een extra invalshoek voor het onderzoeksdomein ‘neurolinguïstiek’. Tweetaligheid heeft niet alleen een invloed op talige processen in de hersenen, maar speelt ook een rol bij meer algemene cognitieve en neurologische activiteiten. Dit gesprek exploreert wat we al weten, welke technieken we gebruiken en vooral wat we nog willen weten.

 2. Woensdag 12 november 2003: De toekomst van het onderwijs: leren in verschillende talen
  Prof. dr. Piet Van de Craen, Fac. Letteren en Wetenschappen, Germaanse Talen, VUB
  De jongste jaren steken her en der tweetalige onderwijsprojecten de kop op. ‘Leren in twee talen’, bijvoorbeeld in het Nederlands en het Frans, is dan ook de oplossing voor meerdere onderwijsproblemen. Ook de hersenen vinden dit leuk. Bovendien leidt het tot tolerante mensen. Stof genoeg om over na te denken en de resultaten van dit onderwijs van naderbij te bekijken…

 3. Woensdag 19 november 2003: Taligheid vooronderstelt een gedrag
  Dr. Carlos Holvoet, doctor in de Wijsbegeerte
  Tot enkele decennia geleden werd door de filosofie gedacht dat taal louter een communicatiemiddel was, dat het uitsluitend gebruikt werd om iets over de wereld te zeggen. En omdat men dat zo precies mogelijk wilde doen, volgde daaruit dat de filosoof de taal van haar onnauwkeurigheden wilde zuiveren. Maar door de (vergeefse) pogingen om uitspraken in een logisch kader te plaatsen, werd vastgesteld dat ons verbaal gedrag een eigen rationaliteit, een specifieke logica heeft die zich niet in het korset van een formeel substraat laat persen. Maar er is meer aan de hand! Vandaag beseft de filosoof dat taal het vooral heeft over de innerlijke toestand van de spreker en dat praten meer is dan communicatie. Taal kadert in het geheel van ons biologisch gedrag, ze is naast communicerend, ook socialiserend, het is bovendien een perceptiemiddel en een sociaal overlevingsmechanisme. Die onderwerpen maken voor een belangrijk stuk het onderzoeksterrein uit van de filosoof en zullen in de loop van de lezing aan bod komen.
PRAKTISCHE INFO
 • Tijdstip: van 14u00 tot 17u00
 • Plaats: VUB, Campus Etterbeek, Gebouw D, Lokaal 1.08
 • Prijs: 20 € (voor de drie lezingen samen)
  Prijs UPV-leden: 15 €
 • Inschrijvingscode: VR/08/03
 • Betaling: het verschuldigd bedrag dient uiterlijk 19 oktober 2003 te zijn overgeboekt op bankrekeningnummer 001-1370272-29, ten name van UPV VUB vzw, onder vermelding van ‘VR/08/03 - Verschil bij een- en meertaligheid’.
 • Aanmelding: stuur een bericht via fax of e-mail naar de UPV met:
  1. de inschrijvingscode VR/08/03;
  2. uw naam en adres;
  3. aantal personen (komt u alleen of met andere personen);
  4. de mededeling dat u het totaal verschuldigde bedrag (15 of 20 euro per persoon) heeft overgeboekt op bovenstaand bankrekeningnummer. Faxnummer: 02-6292874; e-mailadres: upv@vub.ac.be
 • Ca. twee weken voor aanvang van de eerste lezing wordt u nadere informatie over de lezingenreeks toegestuurd.

Wat?Lezing Katrien Mondt: Tweetaligheid in je hersenen
Waar?Brussel,
Wanneer?05/11/2003