Evenementen

Spring School Comparatieve Neerlandistiek

Van 25-27 maart 2010 organiseert het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie aan de Freie Universität Berlin in samenwerking met de afdeling Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam een driedaagse Spring School rond het thema Comparatieve Neerlandistiek. Deze voorjaarsschool is bedoeld voor Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige BA-studenten die kort voor de afronding van hun BA-studie neerlandistiek staan en zich op mogelijke mastertrajecten aan het oriënteren zijn.

Binnen de neerlandistiek impliceert een comparatieve werkwijze dat de Nederlandstalige literatuur en de Nederlandse taal in een principieel internationaal kader bestudeerd worden. Literaire en talige verschijnselen zoals die zich in Nederland en Vlaanderen voordoen, worden steeds bezien in het licht van vergelijkbare of juist tegengestelde ontwikkelingen in andere landen en Kulturräume. Concepten als cultuurtransfer en intertekstualiteit zijn op die manier binnen het literatuuronderzoek kernbegrippen. Voor wat betreft de taalwetenschap staat de contrastief-vergelijkende linguïstiek in het middelpunt van de belangstelling en is er bijzondere aandacht voor de positie van het Nederlands als "kleine taal" in een steeds vaker globaliserende wereld.

Tijdens deze voorjaarsschool zal een tiental specialisten in een reeks voordrachten toelichten wat in hun ogen comparatieve neerlandistiek is, welke onderzoeksvragen zij stelt en welke methodes zij hanteert. Daarnaast zullen de Nederlandse en Vlaamse overheidsinspanningen op het gebied van de internationale cultuur- en taalpolitiek belicht worden. Naast deze inhoudelijk geori&eul;nteerde programmaonderdelen zullen er in het kader van de voorjaarsschool verschillende excursies binnen Berlijn georganiseerd worden. Ook wordt van de deelnemers een kort referaat over de eigen (geplande) BA-scriptie verwacht.

Aan de voorjaarsschool is in principe plaats voor 40 Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige studenten neerlandistiek uit het laatste BA-jaar. De verblijfskosten worden door de FU Berlin gedragen. Aan de voorjaarsschool zijn geen inschrijvingskosten verbonden.

Sollicitatie voor deelname kan tot 15 februari 2010 door middel van het insturen van een persoonlijk schrijven waarin de motivatie om deel te nemen kort wordt toegelicht alsmede een beschrijving van het (geplande) afstudeerproject met een omvang van maximaal 500 woorden. U kunt uw mail sturen naar: springschool2010@niederlandistik.fu-berlin.de
Ook kunt u op dit adres terecht voor vragen of opmerkingen.

Wat?Spring School Comparatieve Neerlandistiek
Driedaagse conferentie voor Europese BA-studenten Nederlands
Waar?Berlijn, Freie Universität, Duitsland
Wanneer?25/03/2010 tot 27/03/2010
Meer informatie?Freie Universität Berlin
Annika Olt en Yvonne Borchert
springschool2010@niederlandistik.fu-berlin.de