Evenementen

De adolescentenroman: grenzen en grensoverschrijdingen

Tweede van vier bijeenkomsten. In de vier bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen (het hiernavolgende moet als voorlopig beschouwd worden, omdat in overleg met de deelnemers het definiteve programma tot stand zal komen): In de bijeenkomsten zullen wat mij betreft in elk geval aan de orde komen: de literatuurdidaktische opvattingen van de docent (bedoeld is: die van Harry Bekkering, hetgeen direkt al de nodige discussie op kan leveren), de stand van zaken in de (het) jeugdliteratuur(onderzoek), het genre en de ontwikkeling van de adolescentenroman, mogelijke analysemodellen van dit genre vooral met het oog op de (mogelijke) verschillen tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen (bestaan er om zo te zeggen intrinsieke literaire kenmerken, zodat het verschil is vast te stellen?), bespreking van belangrijke secundaire literatuur zowel op het terrein van het genre en over de literaire werken zelf als ook op het terrein van de literatuurdidaktiek (hoe kun je dit soort werken in de klas behandelen) en de noodzaak van een (verplichte) jeugdliteratuurlijst.

Aan de orde komt verder wat de ervaringen van de deelnemers met adolescentieliteratuur zijn en welke mogelijkheden ze zien voor het werken ermee in de klas. Als gastdocent voor de tweede bijeenkomst heb ik op het oog Liesbeth d’Haens, docent in het voortgezet onderwijs en in Nijmegen afgestudeerd op een scriptie over grensverkeer, voor de derde bijeenkomst Sanne Parlevliet, in december gepromoveerd op het proefschrift Meesterwerken met ezelsoren, een onderzoek naar jeugdliteraire bewerkingen van klassiekers (als Gullivers reizen, Robinson Crusoë, Reynaert de Vos) en voor de vierde bijeenkomst Helma van Lierop, mede-auteur van Over grenzen. De adolescentenroman in het literatuuronderwijs.

Wat?De adolescentenroman: grenzen en grensoverschrijdingen
Waar?Nijmegen, Nederland
Wanneer?15/04/2010
Meer informatie?Instituut voor Leraar en School - Radboud Universiteit Nijmegen
Website