Evenementen

Studieconferentie 'Elke leerling telt'

De driedaagse conferentie Elke leerling telt biedt een podium aan de onderwijspraktijk. Inhoudelijk staan onderdelen uit de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, taal, lezen, rekenen en opbrengstgericht werken, en Passend Onderwijs centraal.

Binnen deze thema's ligt de focus op de rol van de leerkracht in de klas, het onderwijskundig leiderschap, leren van elkaar en het bestuurlijk kader. Naast praktijkvoorbeelden en de ontwikkelingen in het onderwijs komen daarom ook de bestuurlijke rol en de invloed van het bestuur op schoolontwikkeling aan bod.


Programma

Maandag 22 maart: Taal en lezen
In praktijk- en verdiepingsworkshops worden thema's uit de Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden en de taal/leesverbetertrajecten belicht. Deelnemende scholen presenteren in de praktijkworkshops hun ervaringen en resultaten met het verbeteren van fonemisch bewustzijn, technisch en begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en leesbevordering. Taalleesexperts gaan in de verdiepingsworkshops in op achterliggende onderwijskundige inzichten en/of aanpakken. Vaak zal een relatie worden gelegd met opbrengstgericht werken.

Doelgroep
Voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs, leraren, intern, ambulant en schoolbegeleiders, directieleden (s)bao, so en vo, bestuurders, bovenschools managers, coördinatoren wsns en rec's, pcl/zorgcommissie/zat en genodigden.


Organisatie
De conferentie 'Elke leerling telt' in Lunteren 2010 wordt georganiseerd onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad.
Activiteiten die vanuit PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit en Infopunt Passend Onderwijs worden geïnitieerd en gestimuleerd staan centraal.


Kosten
De deelnamekosten bedragen € 150,- per persoon per dag.
Tijdens uw inschrijving kunt u voor maandag- en dinsdagavond de volgende opties reserveren:

  • diner à € 30,- pppd
  • avondprogramma (kosteloos)
  • overnachting op een 1-persoons kamer à € 80,- pppn inclusief ontbijt.

Het dagtarief geldt ongeacht het aantal dagdelen dat u deelneemt.


Inschrijven
U kunt naar keuze één, twee of drie dagen deelnemen.
De inschrijving blijft geopend tot het maximaal aantal deelnemers (per dag) is bereikt.
Inschrijven kan uitsluitend individueel online via www.deelnameregistratie.nl.

Wat?Studieconferentie 'Elke leerling telt'
Waar?Lunteren, Nederland
Wanneer?22/03/2010
Meer informatie?Projectbureau Kwaliteit
Website