Evenementen

Conferentie Taal en Rekenen

Het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs organiseert jaarlijks voor (bestuurs)leden van vakverenigingen een conferentie over een onderwerp dat voor alle vakken van belang is. Dit jaar staan Taal en Rekenen bij alle vakken centraal. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt taal en rekenen VO en MBO.


Datum
donderdag 15 april 2010


Locatie

Vredenburg 19 te Utrecht

Kostprijs
Deelname is gratis 


Inschrijven
via:  http://www.platformvvvo.nl/


Programma

16.30 - 17.30 uur Diner in restaurant: koffietafel met iets warms

17.30 - 17.35 uur Opening, René van de Kraats, voorzitter VVVO; Centrale zaal
 1. Doel van deze conferentie is het toerusten van de besturen van de verenigingen om zelf in tijdschriften, studiedagen, enz. aandacht te besteden aan taal en rekenen.
 2. Toelichting op het programma

17.35 - 18.15 uur

Lezing "Doorlopende leerlijnen taal en rekenen" (Akke Vos,  Steunpunt taal en rekenen MBO/ VO)

Toelichting op:

 1. het referentiekader en de referentieniveaus
 2. wettelijke kaders/ centrale examinering
 3. betekenis voor de scholen en voor de vakdocenten
 4. landelijk georganiseerde activiteiten waarbij kan worden aangesloten

18.15 - 19.15 uur Workshopronde 1

Workshop "Taal in de vakken" (Begeleiding: Bart van der Leeuw, SLO)
"Wat kan een vakdocent doen?" Met welke activiteiten in uw vak kan een leerling de onderscheiden taaldomeinen oefenen:

 1. in vmbo bb/kb; mbo 1/2
 2. in vmbo gl/tl; havo/ mbo 3/4
 3. in het vwo


Workshop "Rekenen in de vakken" (Begeleiding: Monica Weijers/ Vincent Jonker - Freudenthal Instituut)
"Wat kan een vakdocent doen?" Met welke activiteiten in uw vak kan een leerling de onderscheiden rekendomeinen oefenen:

 1. in vmbo bb/kb; mbo 1/2
 2. in vmbo gl/tl; havo/ mbo 3/4
 3. in het vwo


Workshop "Taal- en rekenbeleid op de scholen" (Begeleiding: Hans van der Molen (rector) en docenten van het Reitdiep College)
"Presentatie: Hoe ontwikkelt het Reitdiep College beleid voor taal en rekenen dat past bij de verschillende concepten van de drie vestigingen?"
Nadenken over taak en rol van algemene en specifieke vakdocenten (Wiskunde en Nederlands) en over de wijze waarop taal- en rekenactiviteiten meegenomen worden in de cijfers van de diverse vakken.


Workshop "Good practice Taal op vmbo/havo/vwo-school" (Begeleiding: Wilma van der Westen, adviseur taalbeleid Haagse Hogeschool en Rob de Ruiter, H/V-docent Rijswijks Lyceum)
"Presentatie van taalbeleid in drie haagse scholen"
Nadenken over de betekenis van het gepresenteerde voor u zelf: welke activiteiten vindt u wel/ niet zinvol voor uw vak?


Workshop "Good practice Taal en rekenen in vmbo en mbo" (Begeleiding: Adri Pijnenburg, Platform Metaal en Metalektro/ Stichting Consortium Beroepsonderwijs)
"Taal en rekenen in een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo, uitgewerkt in een beroepsgerichte context"
Presentatie en aan de slag volgens het CGO-model in een drieslag: uitwerking in de theorievakken, in de beroepsgerichte context en als verdieping (remediërend).

19.15-20.00 uur  Workshopronde 2: overleg in vakgebieden

Vragen/ oplossingen vanuit de verenigingen

zaal ... : Talen: Nl, Eng, Du, Fa, Sp, Drama                       

zaal ... : Bètavakken: Wi, Na, Schei, Tech, Te, Ha, Informatica

zaal ... : Maatschappijvakken: Gesch, Ak, Fil, Ec             

zaal ... : Gezondheidsvakken: Bio, Verz, LO

20.00-20.30 uur Centrale zaal: Presentatie uitkomsten

20.30 uur Afsluiting

        

Wat?Conferentie Taal en Rekenen
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?15/04/2010