Evenementen

Wat moet de leraar Nederlands?

Het voortgezet onderwijs is volop in discussie. Zo verscheen in juli vorig jaar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau met kritiek op het niveau van de lerarenopleidingen. Actualiteitenprogramma's op de televisie besteden aandacht aan onderwijs, en op de opiniepagina's van kranten verschijnen kritische beschouwingen over de staat ervan. De Landelijke Vereniging Van Neerlandici (LVVN) houdt daarom op 5 juni in Utrecht een congres over de leraar en de lessen Nederlands - in Nederland én in Vlaanderen.

De LVVN waarschuwde al eerder dat het schoolvak Nederlands dreigde te verworden tot een onsamenhangend en tot weinig of niets verplichtend pakket vaardigheidstrainingen. Het is tijd voor een discussie over de huidige stand van zaken, over de eisen die aan een leraar Nederlands gesteld worden en de mogelijkheden die hij of zij krijgt voor een adequate vakinvulling. Met andere woorden: wat moet de leraar Nederlands? Daarbij is het raadzaam om over de grenzen te kijken, en na te gaan in hoeverre de inhoud en positie van het schoolvak Nederlands in Nederland te vergelijken is met die van het schoolvak Nederlands in Vlaanderen.


Programma
De LVVN heeft een aantal sprekers uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om deze problematiek vanuit Nederlands en Vlaams perspectief belichten. Vragen die de sprekers aan bod komen zijn:

 • Wat zijn in Nederland en in Vlaanderen de verschillende manieren om leraar Nederlands te worden en wat zijn de verschillen in bevoegdheid?
 • Welke eisen worden er gesteld aan de deskundigheid van de hedendaagse docent Nederlands in het voortgezet onderwijs? Meer concreet: voor welke taken ziet deze docent Nederlands zich gesteld?
 • Sluit de opleiding van de leraar Nederlands aan bij de eisen die aan haar/zijn deskundigheid worden gesteld?
 • Stelt het overheidsbeleid de leraar Nederlands voldoende in staat haar/zijn taak uit te oefenen?
 • Als er nog een eenduidig schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs bestaat, is dat dan aantrekkelijk genoeg om toekomstige leraren aan te trekken?

 Sprekers op het congres zijn:

 • Ans Buys (directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg en voormalig docent Nederlands),
 • Michel Couzijn (vakdidacticus Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en leraar Nederlands),
 • Hans van Driel (verantwoordelijk voor de invoering van de educatieve minor op de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en voormalig docent Nederlands),
 • André Mottart (hoogleraar Vakdidactiek aan de Universiteit Gent),
 • Jan T'Sas (werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, voormalig docent Nederlands, Engels, Geschiedenis en lerarenopleider),
 • Marcel Van der Biest (docent Nederlands op het Heilige Maagdcollege in Dendermonde),
 • Ad Verbrugge (universitair hoofddocent sociale en culturele filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland).

Na afloop van de lezingen is er een paneldiscussie. Het congres wordt afgesloten met een borrel.


Locatie

Het congres vindt plaats op zaterdag 5 juni in de Kanunnikenzaal, Faculty Club Helios, Achter de Dom 7a, 3512 JN Utrecht van 12.30 tot 17.00 uur.


Inschrijven
Voor LVVN-leden is deelname aan het congres gratis, niet-leden betalen EUR 10,-.


Meer informatie
Voor meer informatie kan men mailen naar: guido.leerdam@wolmail.nl

 

Wat?Wat moet de leraar Nederlands?
Congres LVVN
Waar?Utrecht , Nederland
Wanneer?05/06/2010
Meer informatie?Landelijke Vereniging voor Neerlandici
Guido Leerdam
guido.leerdam@wolmail.nl
Website