Evenementen

Eindexamenbesprekingen Nederlands 2010

Ook dit jaar verzorgt het SBN de eindexamenbesprekingen Nederlands: een uitgelezen mogelijkheid om met andere docenten de problemen op te lossen die bij het nakijken van het centraal eindexamen elk jaar  in meer of mindere mate kunnen opduiken. Dit jaar zullen er weer eindexamenbesprekingen in Utrecht, Groningen en Zoetermeer gehouden worden (let op: op verschillende dagen).

Aanmelden
Graag van te voren aanmelden, uiterlijk 4 dagen vóór elke bijeenkomst, via e-mail bij de betreffende contactpersoon. Vermeld zo mogelijk uw lidnummer van Levende Talen. Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst. Kosten voor niet-leden: 10 euro (het is natuurlijk ook mogelijk om ter plaatse lid te worden).


Vmbo-GL/TL, havo, vwo
De vmbo-opzet  is hetzelfde als vorig jaar. Dat geldt ook voor de havo-vwobesprekingen: deze zullen weer achter elkaar plaatsvinden. Dit om de tijdsinvestering voor een aantal docenten te beperken.  Ook zal weer voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst een docentenpanel het examen en correctiemodel doornemen en bespreken. De resultaten van dit overleg zullen voor een belangrijk deel de inhoud van de avondbijeenkomst bepalen. Wij hopen op deze manier de docent nog meer praktische richtlijnen voor de correctie te kunnen bieden. Het verslag van beide bijeenkomsten zal na afloop z.s.m. op onze site verschijnen. Net als vorig jaar is het voor docenten mogelijk om hun eerste commentaar op de examens op een digitaal forum op de Community  te geven. Deze reacties zullen meegenomen worden naar het overleg.

Belangrijk is te weten dat voor het bereiken van het forum een inlogcode nodig is. Deze is dezelfde als die van de vakcommunity Nederlands. Zorg dus dat u deze code weet of aanvraagt voordat de examentijd begint.

Plaats School/gebouw/adres Datum en tijd
Utrecht Dependance Hogeschool Domstad
Weg der Verenigde Naties 1
Telefoon 030-2927777
Routebeschrijving: www.domstad.nl
19 mei 17.45 uur: havo
19 mei 20.00 uur: vwo
 

Hogeschool Domstad hoofdgebouw
Koningsbergerstraat 9

Routebeschrijving: www.domstad.nl

20 mei 19.30 uur: vmbo GL/TL

Aanmelden
Havo en/of vwo: klik hier 
Vmbo:  Fonnie Haverkort: fhaverkort@hzm.gsf.nl.Plaats School/gebouw/adres Datum en tijd
Groningen Augustinuscollege
Ad. de Ruyterlaan 37 
Routebeschrijving:  www.augustinuscollege.nl
19 mei 17.45 uur: havo
19 mei 19.00 uur: vwo

Aanmelden
Havo: Sjoukje de Vries: devries.sjoukje@home.nl
Vwo: Nanette Bienfait:  nbienfait@pj.nlPlaats School/gebouw/adres Datum en tijd
Zoetermeer Picasso Lyceum
Paletsingel 38c
20 mei 17.45 uur: havo
20  mei 19.30 uur: vwo

Aanmelden
Havo: Klaas Heemskerk: klaasheemskerk@planet.nl
Vwo: Nelly Huizenga: nellyhuizenga@kpnplanet.nl

 

Wat?Eindexamenbesprekingen Nederlands 2010
Waar?Utrecht | Groningen | Zoetermeer, Nederland
Wanneer?19/05/2010 tot 20/05/2010