Evenementen

Re:publiek der Letteren

In zijn lezing 'Waarheid is nodig maar niet genoeg' in de Republiek der Letteren verkent Frank Ankersmit de hechte maar moeizame verhouding tussen intellectuele cultuur en publiek debat. Vetrekkend vanuit een persoonlijk gevoel van verbijstering over de onwil van toonaangevende academici om zich publiekelijk uit te spreken over de grote thema's van de dag, onderzoekt hij het angstbeeld van een specialistische wetenschap die steeds minder aanwezig is in het openbare debat, totdat er alleen maar gefragmenteerde, richtingloze waarheid overblijft. Ankersmit laat zien dat er achter dit gevaar van 'academisering' veel meer schuilgaat dan het gebrek aan interesse van specialisten om zich tot leken te verhouden. Het gaat om een inhoudelijk probleem - of paradox? - van de filosofie en de wetenschap zelf: kennisvorming brengt ons dichter bij zaken, maar leidt ons ook van de werkelijkheid wég. Ankersmit betoogt dat juist het publieke debat een belangrijke rol kan spelen in het bestrijden van dit euvel: het is zaak urgentie terug te brengen in de wetenschap, waarbij urgentie allerminst gelijkgesteld kan worden met 'beleidsrelevantie' of toepasbaarheid op korte termijn.

Ankersmit boog zich over deze kwestie op verzoek van Gids-redacteur Noortje Marres, samensteller van het themanummer getiteld Re:publiek der letteren waarin essays verzameld zijn die elk een aspect van de hedendaagse openbare cultuur analyseren, en daarbij een poging doen om het idee van de geletterde cultuur als een verloren belofte op lossen schroeven te zetten. Een aantal bijdragen onderzoekt specifieke genres en technologieën van openbare cultuur - talkshows, Wikipedia, sociale netwerksites -, andere verkennen op meer conceptuele wijze de verhouding tussen geletterde cultuur en het maatschappelijke en politieke debat, en weer andere gaan in op de vraag naar de toekomst van de geletterde cultuur in Nederland - wat gebeurt er met de bibliotheken, de kranten, en hoe moet de schrijver zich opstellen.

Gastheer tijdens de lezing is Gids-redacteur Dirk van Weelden die Noortje Marres bijstond bij de vormgeving van het nummer. K. Michel luistert de avond op met poëzie, Jannah Loontjes en Michiel Leezenberg gaan als eersten in discussie met Ankersmit. De bar van De Rode Hoed blijft open tot 23.30 uur.

Toegang gratis, reserveren via degids@arbeiderspers.nl of De Gids, Herengracht 370, 1016 CH Amsterdam
De Gids 2010 / 3: Re:publiek der letteren, ISBN 9789029573214, 120 pagina's, geïllustreerd, € 9,50

Wat?Re:publiek der Letteren
Tweede Gidslezing
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?25/05/2010
Meer informatie?Literair tijdschrift de Gids, de Rode Hoed
Esther Wils
Website