Evenementen

Themabijeenkomst Nederlandse literatuurgeschiedenis

Inmiddels is een aantal delen verschenen van de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur. De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vond het een goed moment om haar eerstvolgende themamiddag aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis te wijden. Hoe wordt er op de nieuwe Geschiedenis gereageerd door neerlandici? En wat vinden bijvoorbeeld historici ervan? Worden de delen ook al gebruikt in het voortgezet onderwijs? En zijn er wellicht signalen dat er eerder behoefte is aan een geheel andere manier van literatuurgeschiedschrijving?

Deze vragen komen aan de orde op 26 mei. Joep Leerssen zal het onderwerp benaderen vanuit het perspectief van een historicus. Een alternatieve wijze van benadering van de literatuurgeschiedenis wordt gepresenteerd door Frans-Willem Korsten. Jan Oosterholt analyseert de reacties op Alles is taal geworden, het deel over de negentiende eeuw. En Bart van den Haak gaat in op de waarde van de verschenen delen voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Tijd: 26 mei 2010, 13.30-17.00 uur
Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Zaal Zuidhal, 2e verdieping

Meer over de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vindt u hier.

Wat?Themabijeenkomst Nederlandse literatuurgeschiedenis
Waar?Leiden, Nederland
Wanneer?26/05/2010
Meer informatie?Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Marijke Mooijaart
marijke.mooijaart@inl.nl