Evenementen

Vlaams-Nederlands Schrijversfestival

Na negen afleveringen 'Conferenties van Maastricht' werd het tijd voor een verandering in de opzet van deze tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse schrijversontmoetingen. Het conferentiemodel met voornamelijk inleidingen en discussies, dat toch vele malen tot succesvolle en boeiende bijeenkomsten heeft geleid, gaat plaats maken voor een festivalmodel. Dit om nog meer adequaat het hoofddoel te dienen: het met elkaar in contact brengen van dramaschrijvers uit beide landen en de kennisname en bespreking daarbij van elkaars producten en van de ontwikkelingen op het vlak van de dramaschrijfkunst, die op dat moment actueel zijn in beide landen.

De samenwerking met de Toneelacademies in Maastricht en Gent wordt voortgezet door de schrijfwedstrijd te herhalen, die in 2008 voor de eerste maal werd gehouden. Studenten van beide academies en in de toekomst ook van andere opleidingsinstituten in beide landen, kunnen daarbij voorstellen indienen voor korte producties, die door een vakjury worden beoordeeld. Vier genomineerden krijgen de gelegenheid hun ideeën om te zetten in een voorstelling, die tijdens het festival in Maastricht wordt uitgevoerd en besproken.

Een ander essentieel onderdeel van het festivalprogramma vormen producties van laureaten, die geselecteerd zijn uit de inzendingen voor de Visser-Neerlandia Dramaprijs. Met medewerking van het Algemeen-Nederlands Verbond is op voorstel van de Stichting Dramaastricht aan deze prijsvraag een nieuwe opzet gegeven. Kandidaten voor deelname aan deze prijsvraag worden daarbij geworven onder schrijvers, waarvan voorstellingen reeds in productie zijn genomen in theaterwerkplaatsen in Nederland en Vlaanderen.

Wat?Vlaams-Nederlands Schrijversfestival
Waar?Maastricht, Nederland
Wanneer?18/11/2010 tot 20/11/2010
Meer informatie?Stichting Dramaastricht
Website