Evenementen

Symposium Taal op school (+ call for posters)

Op vrijdag 8 oktober 2010 vindt in Amsterdam het symposium "Taal op school" plaats, dat georganiseerd wordt door het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten. Het doel van deze dag is een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Doelgroep
Iedereen die professioneel geinteresseerd is in:

 • taal in de voorbereiding naar school
 • brein en leren
 • toetsen van gesproken en geschreven taal
 • taal en rekenen


Programma

De volgende zes sprekers geven een presentatie:

 • Folkert Kuiken
  (Taal)vaardigheden van leidsters in de Amsterdamse VVE

 • Meinou de Vries
  Hersenen en leren

 • Paul Leseman
  Taal en rekenen

 • Martine Gijsel
  Stimulering van taalvaardigheid van twee tot twaalf jaar

 • Hilde Hacquebord
  Signaleren en diagnosticeren van taal- en leesproblemen met Diataal

 • Lotte Henrichs
  Schooltaal in de voor- en vroegschoolse periode

Tijdens de lunchpauze vinden posterpresentaties plaats. 


Call for posters
Posters rondom het thema Taal op school, in de breedste zin des woords, kunnen tot 8 september 2010 worden ingediend door een abstract per mail (met als onderwerp: Poster) te sturen aan Nienke Dijkstra (symposium2010@hetwap.nl).

Uiterlijk 15 september 2010 krijgt men bericht of het voorstel aanvaard is. De beste poster wordt op 8 oktober 2010 beloond met de Posterprijs.

Tijd en plaats
Vrijdag 8 oktober 2010, in het Universiteitstheater van de UvA


Aanmelden en meer info
Op www.hetwap.nl vindt u meer informatie omtrent het symposium en kan u zichzelf aanmelden.

Wat?Symposium Taal op school (+ call for posters)
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?08/10/2010
Meer informatie?Werkverband Amsterdamse Sociolinguïsten
Website