Evenementen

1e landelijke congres health literacy

Voldoende taal- en rekenvaardigheden zijn noodzakelijk om in deze informatiemaatschappij de eigen gezondheid te kunnen behartigen en te kunnen bevorderen. Dit geldt voor zowel gezondheidsinformatie in folders en doktersbezoek, alsook oproepen rondom preventie en leefstijl (zoals obesitas, vaccinatie, SOA's) via nieuwe media, of het juist gebruik van medicijnen.

Mocht U geinteresseerd zijn op welke wijze uw leerling van vandaag, met de vaardigheden welke hij/zij nu van u leert, zich staande moet houden in de zich ontwikkelende gezondheidszorg, dan nodig ik u uit om het eerste landelijke congres over health literacy op donderdag 9 september in Amersfoort bij te wonen. Deze activiteit is onderdeel van de Week van het Analfabetisme.

Doelgroep
Dit congres is voor:

  • Zorgverleners, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, apothekers, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten;
  • Werkers in de publieke gezondheidszorg, zoals gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers bij lokale en landelijke organisaties;
  • Ondersteuners, zoals kwaliteitsfunctionarissen in zorginstellingen, coördinatoren patiëntenvoorlichting, staf- en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en opleidingsfunctionarissen;
  • (Beleids)medewerkers van lokale, provinciale en landelijke overheden; beleidsmedewerkers van kennisinstituten in de zorg;
  • beleidsmedewerkers van bedrijven in de farmaceutische en medisch-technische sectoren;
  • Zorgverzekeraars;
  • Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.


Datum
9 september 2010


Locatie
Regardz Eenhoorn, Amersfoort


Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 275,-
Kortingen:

  • Korting leden NVPG, NHG, LHV, NVKZ, NVAG en V&W: € 25,-
  • korting vertegenwoordigers patiëntenorganisaties: € 25,-
  • korting voor studenten: € 25,-


Inschrijven

Inschrijven kan via de website van de conferentie.


Organisatie
NIGZ, RIVM, AMC/Universiteit van Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven.
In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Pharos en de NPCF.

Wat?1e landelijke congres health literacy
Waar?Amersfoort, Nederland
Wanneer?09/09/2010
Meer informatie?Website