Evenementen

Internationale streektaalconferentie 'streektaal in de zorg'

Heeft het gebruik van streektaal in de zorg een meerwaarde? Deze vraag staat centraal op de vijfde Internationale Streektaalconferentie op 24 september in Enschede. Helpt streektaal om je beter te kunnen uiten? Schept het een vertrouwensband? Vergroot het de verbondenheid tussen cliënt en zorgverlener? Allemaal factoren, die van invloed zijn op de kwaliteit van de medische en verplegende zorg. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel in het kwaliteitsbesef van de zorgvragende cliënt. Is de vertrouwde streektaal een onmisbaar en waardevol instrument voor de emoties van een patiënt, die toch al op de proef wordt gesteld door ziekte of andere gebreken? Op deze vraag probeert de Internationale Streektaalconferentie een antwoord te geven.

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert in samenwerking met de TwentseWelle, de Ijsselacademie en de Radbouduniversiteit de streektaalconferentie voor bestuurders, beleidsmensen en uitvoerders uit de sectoren zorg, onderwijs, cultuur en maatschappij, voor medewerkers in de zorgsector met de praktijkervaring van alledag en voor iedereen die belangstelling heeft voor streektaal en de zin en onzin hiervan.

Sprekers uit deze maatschappelijke domeinen - politieke bestuurders, medische specialisten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers - geven hun mening op deze conferentie. Ook de door de IJsselacademie in Kampen ontwikkelde speciale lesbrief en website zullen op deze dag officieel worden gepresenteerd.


Programma

Tijd activiteit
10.00 uur ontvangst met koffie
10.20 uur opening en begroeting door drs. Kees van der Meiden, directeur TwentseWelle Enschede
10.30 uur presentatie resultaten onderzoek mogelijke meerwaarde gebruik streektaal in de zorg, Harry Nijhuis, streektaalconsulent TwentseWelle
10.50 uur dr. Hans van der Aa, oud-neurochirurg MST Enschede
11.10 uur
intermezzo
11.30 uur de praktijk van streektaal in de zorg
11.40 uur drs. Sabine Uitslag, lid 2e Kamer CDA fractie, portefeuille zorg
12.15 uur
lunch en bezoek aan museum TwentseWelle met Nedersaksische taalkamer
14.15 uur dr. Evert Jonker, hoogleraar protestant theologische universiteit Kampen, het levensverhaal in de streektaal
15.00 uur Cornelis Kapitein, docent Deltioncollege Zwolle en Albert Bartelds, streektaalconsulent IJsselacademie Over de ontwikkeling van de lesbrief
15.20 uur officiële presentatie lesbrief en website en aanbieding eerste exemplaren aan Dick Buursink, gedeputeerde cultuur provincie Overijssel en Sabine Uitslag lid 2e kamer CDA fractie
15.25 uur
Dank- en slotwoord van de heer Dick Buursink
15.30 uur Afsluiting, gevolgd door een drankje en hapje


Waar en wanneer?
De streektaalconferentie vindt plaats op vrijdag 24 september van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur, in Enschede (Prismare, Roomweg 167d en museum TwentseWelle, Het Rozendaal 11).


Deelnemen

De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon.
Hiervoor krijgt u koffie, een verzorgde lunch, een bezoek aan museum TwentseWelle met onder andere de Nedersaksische taalkamer en een drankje tijdens de afsluitende nazit.
Het bedrag moet voor 20 september worden overgemaakt op rekeningnummer 7538049 van de Stichting Nederlandse Dialecten in Groesbeek, o.v.v. uw naam en 'streektaalconferentie 24 september'.


Meer info
Harry Nijhuis, streektaalconsulent
Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede
tel : 053-4807680
mobiel : 06-13164121
mail h.nijhuis@twentsewelle.nl

Wat?Internationale streektaalconferentie 'streektaal in de zorg'
Waar?Enschede, Nederland
Wanneer?24/09/2010
Meer informatie?Harry Nijhuis
053-4807680 of 06-13164121
h.nijhuis@twentsewelle.nl