Evenementen

Congres Nederlands Taal van (n)u

De wereld om u heen verandert voortdurend. Morgen lijkt steeds minder op gisteren, ook wat taal betreft. Taal is aan veel verandering onderhevig. Onder meer nieuwe media brengen u nieuwe mogelijkheden, maar tegelijk ook nieuwe valkuilen. Leerlingen lezen minder en daardoor vermindert soms de kwaliteit van hun taalgebruik. Leerlingen worden echter ook steeds actiever binnen allerlei sociale media, waardoor ze eveneens een stuk mondiger worden.
Soms moet u meegaan in de ontwikkelingen om de aansluiting te vinden en te houden met de leerling. Maar wellicht zoekt u juist zekerheid en houvast in deze woelige tijden.

Om u aan te moedigen, te inspireren en ervoor te zorgen dat u voor u en uw leerling de voordelen haalt uit alle nieuwe ontwikkelingen, organiseert ThiemeMeulenhoff het Congres Nederlands met als thema Taal van (n)u.


Programma

09.00 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 11.00 Plenaire opening: Van Dale lezing 'Taal van (n)u'
                       door Wim Daniels, taalspecialist en auteur van onder meer het 
                       Van Dale Junior Spreekwoordenboek, het Van Dale Junior 
                       Woordgeschiedenisboek en medewerker aan het woordenboek 
                       Nederlands voor vmbo & mbo
11.15 - 12.15 Ronde 1: sessie naar keuze
12.15 - 13.30 Lunch en informatiemarkt
13.30 - 14.30 Ronde 2: sessie naar keuze
14.40 - 15.40 Ronde 3: sessie naar keuze
15.50 - 16.15 Plenaire afsluiting door de auteur Abdelkader Benali
16.15 - 17.00 Napraten onder het genot van een hapje en drankje

Uiteraard biedt deze dag ook de nodige ruimte voor wat ontspanning. Een hapje en een drankje horen daarbij. Bovendien gaat de bekende auteur Abdelkader Benali u vermaken met een inspirerende voordracht! Meer over hem weten? Ga naar zijn website www.abdelkaderbenali.nl.


Voor wie?

Het congres is gericht op docenten Nederlands Voortgezet onderwijs, maar het is ook zeer interessant voor iedereen die werkzaam is binnen andere sectoren van het Voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan sectieleiders, directieleden, decanen, coördinatoren, enzovoort.

Het programma voor deze dag is samen met docenten samengesteld. Ook zijn zij degenen die diverse onderdelen van het programma verzorgen tijdens het congres. Hierdoor is een dag vol inspiratie, dicht op de lespraktijk, gegarandeerd!

Waar en wanneer?
Dinsdag 23 november 2010 in De Fabrique te Utrecht


Deelnemen en meer info
Via de conferentie-website

Wat?Congres Nederlands Taal van (n)u
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?23/11/2010
Meer informatie?ThiemeMeulenhoff
Website