Evenementen

Paneldag over doorlopende leerlijnen spreekvaardigheid

In 2009 is met behulp van docentenpanels gewerkt aan de 'Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo'. Het resultaat daarvan is te vinden op deze website en in een gelijknamige publicatie, die u de website van SLO (www.slo.nl) kunt downloaden.

De volgende stap in het project Concretisering referentieniveaus taal betreft het domein mondelinge taalvaardigheid. We concentreren ons daarbij op spreekvaardigheid.

Uit een verzameling van ruim tachtig video-opnames van debatten, discussies en presentaties afkomstig uit de praktijk van het voortgezet heeft SLO zo'n twintig bruikbare fragmenten geselecteerd, die we willen voorleggen aan een panel van docenten Nederlands. We doen dit aan de hand van een beoordelingsinstrument dat we aan het einde van de dag met de docenten evalueren. Met dit panel willen we de fragmenten beoordelen aan de hand van het referentiekader taal.


Voor wie?
Docenten Nederlands vo worden opgeroepen aan dit panel deel te nemen. Deelname is beperkt.


Waar en wanneer?
De paneldag is op 14 oktober 2010. Het gaat dus om:
- één bijeenkomst van een hele dag, op 14 oktober 2010 in Utrecht of Amersfoort;
- een financiële vergoeding in de vorm van vacatiegeld (€ 230).

Na deelname ontvangt u de publicatie over de concretisering van de referentieniveaus voor spreekvaardigheid, waarin het bijgestelde beoordelingsinstrument zal zijn opgenomen en een cd waarop de geselecteerde fragmenten staan.


Deelnemen
Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven per e-mail via tweedefase@slo.nl of bij c.ravesloot@slo.nl
Geef uw naam, adres, school en schooltype waaraan u lesgeeft, en de tekst 'Ik doe graag mee aan het docentenpanel over mondelinge taalvaardigheid op 14 oktober 2010.'

Wat?Paneldag over doorlopende leerlijnen spreekvaardigheid
Waar?Utrecht | Amersfoort, Nederland
Wanneer?14/10/2010
Meer informatie?Slo