Evenementen

Erfgoed! - symposium teksteditie

Hoe kunnen we het literaire erfgoed niet alleen zorgvuldig bewaren maar ook toegankelijk maken voor steeds weer nieuwe generaties lezers, museumbezoekers en andere geïnteresseerden? Dat is de centrale vraag tijdens het symposium 'Erfgoed!'. De vraag is eeuwenoud maar blijft actueel. Want niet alleen het publiek verandert, ook de manier waarop literatuur 'geconsumeerd' wordt. Ook zijn er in het huidige digitale tijdperk veel meer mogelijkheden om het verleden - ook het literaire verleden - tot leven te wekken. De vraag is: doen we dat wel genoeg? Welke andere wegen kunnen we inslaan om het brede publiek te blijven bereiken?

Zes sprekers zoeken een antwoord op die vraag voor verschillende vormen van 'toegankelijk maken': literaire tekstedities, digitale ontsluiting van archieven, tentoonstellingen, hertalingen en andere bewerkingen, en niet te vergeten internet. De gegeven antwoorden worden kritisch tegen het licht gehouden door drie kenners van naam, die met een kort maar krachtig betoog de discussie in gang zullen zetten.

Het symposium wordt gehouden in het Letterenhuis te Antwerpen. Tijdens de dag is er gelegenheid de tentoonstelling 'Dicht bij Elsschot' te bezichtigen. Ook zal de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie 2010 worden uitgereikt.

De toegang is gratis, inclusief koffie/thee, lunch en receptie na afloop.

Wat?Erfgoed! - symposium teksteditie
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?13/10/2010
Meer informatie?Huygens Instituut, CTB, Letterenhuis, Letterkundig Museum
Suzanne van Kaam
(0031)(0)70-3315819
info@teksteditie.org
Website