Evenementen

Innovatielunch over zoeken met taaltechnologie

De aanwas van digitaal raadpleegbare data verloopt exponentieel, niet alleen op het internet maar ook binnen vele bedrijven. Een zeer substantieel aandeel van die data is niet gestructureerd, en kan dus moeilijk geïnterpreteerd worden door een machine. De nauwkeurigheid van het zoeken in vrije tekst kan sterk verbeterd worden met behulp van taaltechnologie. Zaak daarbij is niet louter op vormen te zoeken ("string searching") maar zo goed mogelijk te werken met de betekenis van het gezochte.

Tijdens de lunchsessie worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Veronique Hoste bespreekt recente evoluties binnen de taaltechnologie die relevant zijn voor informatie-extractietoepassingen en semantisch zoeken.

- Peter Spyns stelt kort de resultaten voor van een onderzoeksprogramma rond taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands, met de vraag hoe deze resultaten bij de industrie gebracht kunnen worden, en welke "bouwstenen" er ontbreken opdat bedrijven met dergelijke technologie aan de slag kunnen gaan.

Wat?Innovatielunch over zoeken met taaltechnologie
Waar?Gent, België
Wanneer?04/11/2010
Meer informatie?Huis van de Economie
Website