Evenementen

Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2010

Op 12 januari 2011 wordt op het Cross-over congres op de Universiteit Leiden de jaarlijkse Taalunie Scriptieprijs uitgereikt aan een student neerlandistiek.

De winnaar ontvangt een prijs van € 1.500. Met de prijs wil de Taalunie studenten neerlandistiek stimuleren om een schitterende afstudeerscriptie/masterproef te schrijven. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, het ene jaar voor een scriptie over een letterkundig onderwerp, het andere jaar voor een scriptie over een taalkundig onderwerp. Dit jaar is een letterkundig onderwerp aan de beurt. In eerste instantie kiest elke deelnemende universiteit een eigen winnaar. De volgende scripties zijn door de universiteiten uitverkoren:

  • Marleen Brock: Groningse studenten op reis. Natuur- en landschapsbeleving aan het begin van de negentiende eeuw. Rijksuniversiteit Groningen.
  • Bram Caers: Een buchelin inn flemische. Over ontstaan en verspreiding van ridderepische literatuur in de Nederlanden (ca. 1150 - ca. 1450). Universiteit Antwerpen.
  • Liesbet Coolen: Joachim van Babylon van Marnix Gijsen en de fictionele reacties van Esther de Raad, L.S. Palder en Yvonne de Man: een dubbelperspectief van moraal en gender. Katholieke Universiteit Leuven.
  • Marijn van Dijk: Geluid in Vondels Scheppingstrilogie. Universiteit van Amsterdam.
  • Jaap Faber: Van islamitische ontzuiling tot hersteld kalifaat: islamrepresentaties in contemporain Nederlands literair proza (2000-2009). Universiteit Utrecht.
  • Renée Gabriël: De handschriftelijke overlevering van Senecaexcerpten uit de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Lize Lefaible: Een literaire vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris van Severen. Vrije Universiteit Brussel.
  • Lynn Roels: Buitenlandreceptie in vijf Vlaamse literaire tijdschriften in de periode 1890-1900: een kritische inventaris en analyse met bijzondere aandacht voor vertalingen. Hogeschool-Universiteit Brussel.

Wat?Uitreiking Taalunie Scriptieprijs 2010
Waar?Leiden, Nederland
Wanneer?12/01/2011
Meer informatie?Nederlandse Taalunie i.s.m. Universiteit Leiden
Martijn Nicolaas
mnicolaas@taalunie.org
Website