Evenementen

De kracht van (voor)lezen in het vmbo en praktijkonderwijs

Interactief voorlezen is een in de praktijk beproefde aanpak in het basisonderwijs om het plezier en de interesse in lezen te vergroten. Het APS heeft het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld en uitgeprobeerd om deze succesvolle manier van voorlezen te vertalen naar het vmbo en praktijkonderwijs. Leerlingen in deze vormen van onderwijs lezen uit zichzelf weinig. Terwijl lezen een positief effect heeft op hun persoonlijke ontwikkeling en op woordenschat en begrijpend lezen. Hoe meer je leest, hoe meer je begrijpt en des te groter je woordenschat wordt. De aanpak van het APS is gericht op docenten van álle vakken en kan daardoor ook een belangrijke bijdrage leveren aan schoolbreed leesbeleid.

Interactief voorlezen is gebaseerd op het werk van de Brit Aidan Chambers en bestaat uit het voorlezen van verhalen met prikkelende vragen voor, tijdens en na het lezen. Vragen die leerlingen aan het denken zetten, die hen helpen het verhaal (beter) te begrijpen en die een gesprek op gang brengen.

In de Openbare Bibliotheek van Amsterdam presenteren APS en Stichting Lezen op 14 januari 2011 de dvd 'De kracht van voorlezen in vmbo en praktijkonderwijs' die deel uit maakt van de training van het APS. Deze dvd bevat voorbeelden van voorleeslessen die opgenomen zijn in verschillende klassen, van klas 1 vmbo en praktijkonderwijs t/m klas 3 bouwtechniek. Studenten van de VU hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van interactief voorlezen door docenten van verschillende vakken op een drietal pilotscholen; zij doen verslag van hun bevindingen.

Diezelfde middag vindt ook de presentatie plaats van het onderzoek 'Stimulering lezen in het vmbo' dat is uitgevoerd door de CED-groep en DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting Lezen. Dit onderzoek geeft o.a. zicht op welke manieren leraren in het vmbo momenteel leerlingen stimuleren in het lezen van fictie en non-fictie en welke knelpunten zij daarbij ervaren.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Aan de deelname aan de studiemiddag zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op www.lezeninhetvmbo.nl.

Wat?De kracht van (voor)lezen in het vmbo en praktijkonderwijs
Studiemiddag
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?14/01/2011
Meer informatie?Stichting Lezen, APS
Peter van Duijvenboden
(0031)(20) 623 05 66
pvanduijvenboden@lezen.nl
Website