Evenementen

Uitreiking interuniversitaire Taalunie Scriptieprijs

Wie wint de interuniversitaire Taalunie Scriptieprijs?

Op 11 december 2003 wordt in Tilburg de Taalunie Scriptieprijs uitgereikt aan een scriptie over taalkunde/taalbeheersing.
Negen studenten wonnen de intra-universitaire Scriptieprijs en dingen nu mee naar de interuniversitaire Scriptieprijs. Dit zijn in alfabetische volgorde:

 • Laure Allain (Vrije Universiteit Brussel)
  Meertalig onderwijs in Brussel: een etnografische benadering
 • Sarah Bernolet (Universiteit Antwerpen)
  De rol van orthografie bij woordherkenning in het Nederlands: een aanvulling op morfologisch onderzoek van Schreuder & Baayen
 • Jantine Beuvens (Universiteit van Amsterdam)
  Het flexibel bijvoeglijk naamwoord. Een onderzoek naar eerste taalverwerving van de uitzonderingen op het Nederlandse systeem van de adjectiefflexie
 • Eric Daamen (Universiteit van Tilburg)
  Hoe eenduidig is samenhang in tekst? Experimenteel onderzoek naar de invloed van semantische en pragmatische factoren bij de interpretatie van relaties tussen zinnen
 • An De Meersman (Universiteit Gent)
  Wie kwaad doet, boos ontmoet. Synchroon en diachroon onderzoek naar de frequentste adjectieven voor het concept 'boos'
 • Saskia Tuijn (Universiteit Utrecht)
  Het sturend effect van vragen met voorbeeldantwoorden in een face-to-face-setting
 • Sara Verbrugge (Katholieke Universiteit Leuven)
  Redeneren met inferentiële "als-dan"-zinnen. Een experimenteel onderzoek
 • Wouter van Wingerden (Universiteit Leiden)
  Wie wat beweert, die heeft wat. Relativa in het Nederlands: veranderingen en verklaringen
 • Jeroen Wittink (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Het gebruik van tijd als stofnaam
Uitreiking

De interuniversitaire Scriptieprijs wordt uitgereikt op donderdag 11 december 2003 in het Textielmuseum van Tilburg.

De uitreiking wordt voorafgegaan door de Win-de-Grote-Taaluniequizbokaal-der-Neerlandistiek, de quiz waarbij studententeams van verschillende Vlaamse en Nederlandse universiteiten strijden voor de eer van hun universiteit. De genomineerden voor de Scriptieprijs stellen tijdens het middagprogramma hun scriptie voor.

Om 13.30u begint het programma, om 15.30u wordt de Taalunie Scriptieprijs uitgereikt.

Graag een bericht aan Maya Rispens (mrispens@ntu.nl) als u op de uitreiking aanwezig wil zijn.

Iedereen is welkom!

Voor meer(praktische) informatie kan u contact opnemen met de Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland. E-mail: mrispens@ntu.nl. Telefoon: +31-70-3469548.

Wat?Uitreiking interuniversitaire Taalunie Scriptieprijs
Waar?Tilburg,
Wanneer?11/12/2003