Evenementen

Conferentie Van A naar B(eter)

Leerlingen in de brugklas van havo/vwo starten op niveau F1 voor Nederlands en op niveau A1 voor moderne vreemde talen. Aan het eind van hun loopbaan zou hun niveau op havo F3 resp. B1/B2 (afhankelijk van de (taal)vaardigheid)  moeten zijn en op vwo F4 resp. B1/B2. De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen is het meest effectief als dat in een doorlopende leerlijn gebeurt.

Een doorlopende leerlijn is meer dan het gebruik van één methode van klas 1 tot en met het eindexamen. Naast afspraken over het programma gaat het ook om de didactische aanpak en de opbouw van (soorten) toetsen door de leerjaren heen.

 

Doelgroep
Docenten Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans in havo en vwo over doorlopende leerlijnen van brugklas tot eindexamen.


Programma
In drie verschillende workshoprondes kunt u een keuze maken uit onderstaande workshops. Een uitgebreidere beschrijving treft u aan in de folder van de conferentie.

Ronde 1:

  1. Doeltaal-voertaal: het gebruik van de doeltaal in een oplopende lijn. 
  2. Taakgericht leren van moderne vreemde talen en Nederlands
  3. Fictie en literatuur: van lekker lezen naar literair competent 

Ronde 2:

  1. Spreken en gesprekkenvoeren in een moderne vreemde taal
  2. Taalbeleid en talenbeleid
  3. Op weg naar vlammende presentaties en effectieve gesprekken 

Ronde 3:

  1. Een samenhangend leesprogramma (Nederlands)
  2. Doorlopende leerlijn Lezen (moderne vreemde talen)
  3. Didactiek & motivatie 


Data, tijd en plaatsen
Woensdag 2 februari 2011 van 9.30 - 16.00 uur in Aristo Utrecht.
Donderdag 10 februari 2011 van 9.30 - 16.00 uur in Aristo Eindhoven. 


Kosten

€ 315,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-. 


Inschrijven

via www.aps.nl/talen

Wat?Conferentie Van A naar B(eter)
goed taalleren in een doorlopende leerlijn
Waar?Eindhoven, Nederland
Wanneer?10/02/2011
Meer informatie?APS
Website