Evenementen

Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing


In het Referentiekader taal en rekenen wordt in domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing
aangegeven.

In de praktijk besteden nogal wat docenten in het voortgezet onderwijs naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl. Zij zien daarvan echter
in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook wïllen?

Daarvoor zijn eigentijdse en soms eigenwijze aanpakken nodig. Deze dag gaat over de volgende thema's:
  • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in?
  • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
  • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor
    leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methodezijn daarbij goed in te zetten?

Doelgroep
docenten Nederlands in de onderbouw havo/vwo en het vmbo


Datum 

maandag 31 januari 2011 (9.30 - 16.00 uur)


Locatie
Utrecht - Aristo


Kosten 
€ 315,- inclusief materiaal en catering. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-


Aanmelden

via de website


Meer informatie
Hella Kroon of Teuny Berlang
E-mail: voortgezetonderwijs@aps.nl
Telefoon: 030 28 56 618

Wat?Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?31/01/2011
Meer informatie?APS
Website