Evenementen

Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat

Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van nogal wat leerlingen niet toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt uiteraard niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken. Scholen kunnen veel doen om leerlingen beter te laten worden in begrijpend lezen.

Uiteraard moeten leerlingen ervaring opdoen met de tekst met vragen en - uiteindelijk - met de leesteksten voor het examen. Maar de basis voor een actieve en wendbare leesvaardigheid wordt gelegd door flink wat 'leeskilometers maken' en door lezen in rijke en motiverende contexten te plaatsen, samen met echte aandacht voor de leeshouding van iedere leerling.

Wat allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft, daarover gaat deze dag. Aan de orde komen:

  • Hoe hangen begrijpend lezen, woordenschatverwerving en leren met elkaar samen?
  • Wat werkt en is motiverend voor leerlingen? Onderzoek en praktijkervaring.
  • Verschillende voorbeelden van een activerende leesdidactiek met een rijke context.
  • Lezen in de hele school: een leesbeleid maken.

De dag wordt verzorgd door Hella Kroon en Bert de Vos. We maken gebruik van het boekje 'Lezen' van Bert de Vos. Dat krijgt u op de dag ook uitgereikt.


Voor wie
Docenten Nederlands in het vmbo en onderbouw havo/vwo


Waar en wanneer
donderdag 10 februari 2010 van 9.30 - 16.00 uur in Aristo Utrecht


Kosten
€ 315,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-.


Informatie en aanmelden
via de website van APS-Taal

Wat?Studiedag Begrijpend lezen en woordenschat
bij Nederlands en andere vakken
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?10/02/2011
Meer informatie?APS-Taal
Website