Evenementen

studiedag De kracht van voorlezen

Het afgelopen jaar heeft de projectgroep Taal van APS in nauwe samenwerking met de Stichting Lezen een cursus Interactief voorlezen ontwikkeld voor docenten in het vmbo en praktijkonderwijs.

Voorlezen is een prachtige manier om het leesplezier te bevorderen bij leerlingen waar thuis weinig gelezen wordt en een opstapje naar zelf lezen. Interactief voorlezen betekent dat de docent met de leerlingen in open gesprek gaat over het verhaal, hen vragen stelt om ze aan het denken te zetten en te helpen het verhaal beter te begrijpen.

Onderzoek wijst keer op keer uit: veel (vrij) lezen is enorm goed voor de taalontwikkeling en (dus) voor succes op school. Hoe meer docenten gaan voorlezen, hoe beter! Ook de mentor of de docent gym kan hiermee een steentje bijdragen aan het taalbeleid.

Op deze studiedag:

  • bekijkt u voorbeelden van interactief voorlezen en krijgt u die op dvd mee;
  • gaat het over de kracht van voorlezen: wat levert het leerlingen en docenten op en wat draagt het bij aan taalbeleid op school?
  • Oefent u met interactief voorlezen;
  • hoort u praktijkervaringen op drie scholen;
  • krijgt u tips over invoering in uw school en over geschikte boeken.


Kosten

€ 315,- inclusief materiaal en catering. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-


Aanmelden
via de activiteitenagenda op www.aps.nl/talen.


Meer info
Via www.aps.nl/talen vind je onder de kop Interactief voorlezen meer informatie en een trailer van de dvd met inspirerende beelden van voorlezen, die we in onze nascholingsactiviteiten gebruiken.
Vragen kunnen gericht worden aan Atty Tordoir, via voortgezetonderwijs@aps.nl

Wat?studiedag De kracht van voorlezen
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?15/03/2011
Meer informatie?APS
Website