Evenementen

Presentatie Digitale-Pionier-plannen Steunpunt Literair Vertalen

Stichting Nederland Kennisland heeft aan het Steunpunt Literair Vertalen een subsidie van 19.800 euro toegekend om een website voor literair vertalers te maken. Het gaat om een stimuleringssubsidie in het kader van het project Digitale Pioniers. Daarmee beoogt Kennisland internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties te bevorderen.

Met het geld gaat het Steunpunt Literair Vertalen een 'community' voor literair vertalers ontwikkelen, het Expertnetwerk Literair Vertalen. De basis wordt een website die uitwisseling van kennis en ervaring tussen vertalers onderling moet vergemakkelijken, onder meer met een forum waar vertalers in en uit het Nederlands elkaar kunnen treffen. De site wordt voorzien van een database met informatie over scholingsmogelijkheden voor literair vertalers in binnen- en buitenland. Met een digitale leeromgeving binnen de site kunnen vertaalworkshops 'op afstand' worden gegeven.

De subsidieaanvraag van het Steunpunt Literair Vertalen viel binnen een subsidieronde van Digitale Pioniers met als thema 'leren'. In die ronde waren meer dan honderd verschillende projecten ingediend, waarvan er tien zijn gehonoreerd.

Op 3 december 2003 presenteren de indieners van de tien geselecteerde projecten, waaronder het Steunpunt Literair Vertalen, hun plannen op een bijeenkomst van Digitale Pioniers in Rotterdam.

Het Steunpunt Literair Vertalen is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Het is voor vijf jaar ingesteld door de Nederlandse Taalunie met als doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen.

Voor meer informatie:
- www.digitalepioniers.nl (onder het kopje 'projecten', thema leren)
- www.literairvertalen.org
- e-mail: literair.vertalen@let.uu.nl

Wat?Presentatie Digitale-Pionier-plannen Steunpunt Literair Vertalen
Waar?Rotterdam,
Wanneer?03/12/2003