Evenementen

Morfologiedagen 2003

Dit jaar vinden de Morfologiedagen weer plaats in Gent aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2. Een aantal lezingen is is gegroepeerd rond twee thema's: 'Nieuwe methodes in morfologische dataverwerving: praktische en theoretische consequenties' en 'Geografische en/of sociale variatie in morfologische processen'.

Nadere informatie: Neder-L 0311.26.

Wat?Morfologiedagen 2003
Waar?Gent,
Wanneer?04/12/2003 tot 05/12/2003