Evenementen

APS - taalcoördinatorendag

De tweede dag voor taalcoördinatoren vindt plaats op 14 april 2011. Iedereen kan aan deze dag meedoen, ook als men de eerste dag niet heeft gevolgd.

Programma
Op de eerste bijeenkomst in oktober is er gewerkt aan:

 • wat werkt in de klas?
 • wat is nieuw bij leesvaardigheid?
 • hoe krijgen we de collega's mee?

Steeds meer scholen werken aan het opzetten van taalbeleid, het invoeren van taalgericht vakonderwijs, het maken van een doorlopende leerlijn n.a.v. de referentieniveaus. Vaak is een taalcoördinator de 'spin in het web' en komt hij/zij in de praktijk dezelfde strubbelingen tegen. Het gaat dan zowel over inhoudelijke als over procesmatige zaken, zoals:

 • Hoe gaat woordenschatontwikkeling? Is er nog wat nieuws geschreven/onderzocht daarover?
 • Wat zijn goede voorbeelden van begrijpend leeslessen? Wat is de nieuwste literatuur?
 • Wat is er allemaal om leeslessen interessant en leerzaam te maken?
 • hoe krijg ik zicht op de taalniveaus van leerlingen?
 • wat kunnen vakleerkrachten doen om in hun lessen aandacht aan taalvaardigheden van leerlingen te besteden?
 • hoe onderhoud ik het contact met de schoolleiding?
 • Hoe meet ik niveauverhoging?
 • Wat zijn mogelijkheden voor docenten van praktijkvakken?
 • Wat kunnen we in de school doen aan leesbevordering?
 • Hoe kan ik mezelf (als taalcoördinator) blijven scholen?
 • Enz.

Het programma van de tweede dag is:

 • een inhoudelijk thema centraal. Deze keer zijn dat er twee: werken met de taalposters en toetsen van taalvaardigheden in een doorlopende leerlijn
 • werken met de vragen van de deelnemers: van te voren sturen deelnemers hun vragen op en op gevarieerde manier gaan we daar op in.

Plaats en tijd
14 april, van 9.30 - 16.00 op APS (Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht)


Kosten
De kosten zijn € 315 per keer, inclusief lunch en materialen.


Inschrijven
U kunt inschrijven via www.aps.nl » Voortgezet onderwijs » vakken en leergebieden » talen » inschrijfformulier
Na inschrijving krijgt u enige weken voor 14 april een schriftelijke uitnodiging. Via e-mail nemen we van tevoren contact op om de vragen te verzamelen.


Meer info
Bij Leontine van den Berg en Bert de Vos
tel.: 06-15026058
e-mail: b.devos@aps.nl  

Wat?APS - taalcoördinatorendag
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?14/04/2011
Meer informatie?Website