Evenementen

Symposium Overheid en burger. Communiceren in mensentaal

Symposium voor iedereen die zich bezig houdt met het begrijpelijker maken van de communicatie van de overheid met de burger

Een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Nederlandse Taalunie.

Datum: woensdag 13 april 2011, van 12.00 - 18.00 uur
Plaats: Berlage Zaal, Beurs van Berlage, Beursplein 1 in Amsterdam
(op 300 m. lopen vanaf het Centraal Station van Amsterdam)
Deelname aan het symposium is gratis. Wel eerst aanmelden.

De directe aanleiding tot dit symposium is de overdracht van de resultaten van het project Begrijpelijke Formulieren aan de Nederlandse Taalunie. Het ministerie van BZK heeft dit project de afgelopen jaren uitgevoerd als belangrijke stap in het verbeteren van de begrijpelijkheid van overheidsinformatie bestemd voor burgers.

Het project werd op 31 december 2010 afgerond en heeft onder meer geleid tot een website, een formulierenwaaier en een concept voor een applicatie die overheden ondersteunt bij het opstellen van nieuwe en het beheren van bestaande formulieren. Deze resultaten zullen nu worden onderhouden, beschikbaar gesteld en verder ontwikkeld door de Nederlandse Taalunie. De Taalunie wil de resultaten gebruiken als basis voor een veel bredere voorziening die overheidsinstanties in Nederland, België en Suriname ondersteunt bij het gebruik van een correct, begrijpelijk, en burgergericht Nederlands in alle communicatie met burgers.

Tijdens het symposium wordt stilgestaan bij het verloop van het project, de bereikte resultaten en de verworven inzichten. Deze ervaringen zullen worden vergeleken met de ervaringen die de Vlaamse overheid het afgelopen decennium op dat terrein heeft opgedaan. En natuurlijk zal de Taalunie haar plannen voor de toekomst toelichten. De bijeenkomst biedt ook de gelegenheid tot debat, waarbij de aanwezigen hun behoeftes, verwachtingen en ervaringen ruimschoots zullen kunnen inbrengen.

Programma in grote lijnen:

12.00 - 13.00 uur: Ontvangst, lopend buffet met diverse soorten belegde broodjes, koffie - thee

13.00 - 15.00 uur: Plenaire zitting met informatie over het formulierenproject van BZK, de ondersteuning rond formulieren binnen de Vlaamse overheid en de plannen van de Taalunie om te komen tot een taalvoorziening speciaal voor overheidsdiensten

15.00 - 15.30 uur: Pauze met koffie en thee, informele ontmoeting

15.30 - 17.00 uur: Forumdebat en discussie over begrijpelijkheid van overheidscommunicatie, met name van formulieren

17.00 - 18.00 uur: Borrel

Als u er op 13 april bij wilt zijn en mee van gedachten wilt wisselen - of gewoon wilt horen wat onze plannen zijn - vul dan uw gegevens in op het onlineformulier. Wees er snel bij want er is maar plaats voor circa 80 personen.

Wat?Symposium Overheid en burger. Communiceren in mensentaal
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?13/04/2011
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Johan Van Hoorde
+31 (0)70 3469548
info@taalunie.org