Evenementen

DOHA-colloquium

Op 18 en 19 november 2011 zal het jaarlijkse "Doktoranden- und Habilitanden- Kolloquium" van de neerlandistiek in het Duitse taalgebied plaatsvinden aan de Universiteit van Wenen. Het colloquium biedt de gelegenheid proefschriften en "Habilitationsschriften" in wording voor te stellen en heeft als doel om daardoor de uitwisseling tussen de jonge neerlandici te stimuleren. De primaire doelgroep van het colloquium is daarom de onderzoekers (in opleiding) die aan een universiteit in het Duitse taalgebied zijn verbonden.
Het thema is dit jaar Dynamiek, variatie en verschil.
Meer informatie over dit colloquium kunt u opvragen bij Ulrike Vogl: ulrike.vogl@univie.ac.at .
Dit colloquium wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Taalunie.

Wat?DOHA-colloquium
Waar?Wenen, Oostenrijk
Wanneer?18/11/2011 tot 19/11/2011
Meer informatie?Universtät Wien
Ulrike Vogl
+43-1-427743042
ulrike.vogl@univie.ac.at
Website