Evenementen

Onderzoeksmarkt ANBF

Op zaterdag 19 november 2011 vindt de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF (Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France) plaats in Brussel (Facultés universitaires Saint-Louis).
Deze wetenschappelijke bijeenkomst wil een stand van zaken van lopend onderzoek in de neerlandistiek bieden in haar verschillende facetten (taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap, zakelijk Nederlands en didactiek van het Nederlands als vreemde taal) en wil actieve onderzoekers de kans geven hun werk voor te stellen voor een deskundig publiek.

Call for papers
De onderzoekers die een bijdrage willen leveren, kunnen vóór 15 juni a.s. een abstract van max. 300 woorden sturen naar Julien Perrez (perrez@fusl.ac.be) . Het definitieve programma zal medio juli rondgestuurd worden. De werktalen van de onderzoeksmaarkt zijn het Nederlands en het Frans. De bijdragen aan de onderzoeksmarkt kunnen ter publicatie worden aangeboden aan n/f, het tijdschrift van de vereniging.

Wat?Onderzoeksmarkt ANBF
Call for papers
Waar?Brussel, FUSL, België
Wanneer?19/11/2011
Meer informatie?ANBF
Julien Perrez
32-2-496518058
perrez@fusl.ac.be
Website