Evenementen

Lezen Centraal

Lezen Centraal 2011 laat u zien hoe gerichte inspanning voor verschillende doelgroepen uiteindelijk optelt tot een maximaal resultaat. De dag biedt u verder de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Lezen Centraal 2011 belicht de opbouw van leesmotivatie en literaire competentie van kinderen van 0 - 18 jaar.

In het ochtendprogramma ligt de nadruk op de opbrengst van leesbevordering. Suzanne Mol gaat in op de betekenis van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Vervolgens vertellen vijf experts in exact 7 minuten hoe structureel en doeltreffend aan leesonderwijs kan worden gewerkt. Deze creatieve presentaties laten u op een nieuwe en inspirerende manier kennismaken met de doorgaande leeslijn. Ook wordt de nieuwe website www.leesplan.nl gelanceerd. In het middaggedeelte staat de praktijk centraal. In de sessies komen de verschillende doelgroepen aan bod.

Het congres richt zich op professionals die werken met kinderen van 0 - 18 jaar: managers kinderopvang, pedagogen, voorleescoaches, leescoördinatoren, leerkrachten basisonderwijs, docenten Nederlands, directies, beleidsmakers, en specialisten uit het bibliotheekwerk.

Wat?Lezen Centraal
Van Boekstart tot Boekenweek
Waar?Ede, Nederland
Wanneer?22/03/2011
Meer informatie?Stichting Lezen
Desiree van der Zander
(0032)(0)20 6230566
dvanderzander@lezen.nl
Website