Evenementen

Studiemiddag examen vmbo-gl/tl - Levende Talen

Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van vakvereniging Levende Talen, onder andere bekend van de jaarlijkse eindexamenbesprekingen, organiseert dit schooljaar voor het eerst een tweetal studiemiddagen waarin de vraag "hoe bereid ik mezelf goed voor op het (beoordelen van het) eindexamen Nederlands vmbo-gl/tl?" centraal staat. De eerste studiedag vond plaats op 6 april. Op 20 april a.s. staat het examen vmbo-gl/tl op de agenda.

Ton Hendrix, toetsdeskundige Nederlands bij het Cito, zal u iets over het tot stand komen van examens vertellen, waarna u zelf aan de slag gaat met het beoordelen van examenwerk.


Programma
De studiemiddag zal bestaan uit vier onderdelen:

  1. Een inleiding over de totstandkoming van eindexamens en tips voor de inhoudelijke voorbereiding op de beoordeling van het examenwerk.
  2. De beoordeling van een aantal examenwerken uit 2010.
  3. De bespreking van dat werk.
  4. Evaluatie van de middag.


Doelgroep
beginnende docenten (ook zij-instromers) vmbo-kb/gl/tl die zich willen bekwamen in de voorbereiding op en beoordeling van het eindexamen Nederlands.


Datum en locatie
20 april 2011, van 17.00 tot ong. 20.00 uur in Hogeschool Domstad (Utrecht), Koningsbergerstraat


Prijs
Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst. Kosten voor niet-leden: 15 euro (het is natuurlijk ook mogelijk om ter plaatse lid te worden).


Aanmelden
uiterlijk 3 dagen vóór de bijeenkomst bij Fonnie Haverkort: fhaverkort@hzm.gsf.nl
Vermeld bij aanmelding zo mogelijk uw lidnummer van Levende Talen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Wat?Studiemiddag examen vmbo-gl/tl - Levende Talen
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?20/04/2011