Evenementen

VMBO-symposium "Nederlands in doorgaande lijn"

Hoe staat het met het taalonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs? Wat hebben basisscholen hun leerlingen aangeboden? En vooral: wat hebben de leerlingen daarvan geleerd? Sluit het vmbo daarbij aan en hoe worden leerlingen verder gevolgd? Is er sprake van een doorgaande lijn Nederlands van basisschool naar vmbo?

Deze belangrijke vragen staan centraal op het symposium 'Nederlands in doorgaande lijn'.

Datum: 22 januari 2004
Locatie: Gelredome te Arnhem
Doelgroep: iedereen die zich binnen het vmbo bezighoudt met leerlingbegeleiding in de onderbouw, in het bijzonder voor het vak Nederlands

Initiatief van: Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) en het Volg- en adviessysteem (VAS) van de Citogroep

Op onze website kunt u de precieze inhoud van de folder inzien.

Voor vragen kunt u zicht te alle tijde richten tot Saskia van Berkel, telefoon (026) 352 12 47 of e-mail saskia.vanberkel@citogroep.nl.

Wat?VMBO-symposium "Nederlands in doorgaande lijn"
Waar?Arnhem,
Wanneer?22/01/2004